Dünyadakı bütün okeanlar, dənizlər və göllər içməli suya çevrilsəydi nə olardı?

Təbii ki, yaşayış yeri su olan balıqların öz ekosistemindən başqa bir mühitdə yaşaması mümkün deyil.

İndex.az xəbər verir ki, əgər dənizlər içməli suya çevrilsəydi, bir sözlə, dənizlərdə duz olmasaydı, bu, çoxlu balığın ölümünə səbəb olardı.

Kəşf edilməmiş növlər haqqında öyrənmək şansımız olmazdı.

Okeanlarda təxminən 228.450 növ yaşayır. Üstəlik, təqribən 2 milyon növ hələ də kəşf edilməmişdir.

Okeanlarda duz olmasaydı, suların dərinliklərində hələ kəşf etmədiyimiz milyonlarla növ haqqında heç vaxt öyrənə bilməzdik.

Biz oksigensiz və qidasız qalacaqdıq.

Duzlu suda yaşayan canlılar arasında yer alan yosunlar Yerdəki fotosintezin yarısından məsuldur! Bildiyimiz kimi, bu fotosintez planetimizi qida və oksigenlə təmin etmək üçün çox vacibdir. Bir sözlə, nəfəs almağa imkan verir.

Əgər duzlu su şirin suya çevrilsə və yosunlar yoxa çıxsa, atmosferə daha çox karbon qazı buraxılacaq, eyni zamanda oksigen səviyyələrimiz aşağı düşəcək. Bu, istixana qazlarının təsiri səbəbindən Yerin bəzi hissələrini dözülməz dərəcədə isti edərdi.

Bu dözülməz istilik bəzi bitki növlərinin yox olmasına səbəb olardı.

Dünyamızın müəyyən hissələrində temperaturun əhəmiyyətli dərəcədə artması hal-hazırda malik olduğumuz müxtəlif bitki növlərinin yox olmasına gətirib çıxaracaq.

Başqa sözlə, qida zənciri parçalanmağa başlayacaq və insanlar da daxil olmaqla bir çox növ həyatda qalmayacaq.

Okean cərəyanları əvvəllər olduğu kimi isti su və hava axınlarını dövrəyə sala bilmirdi.

Cərəyanlar Ekvatordan daha şimala isti sular daşıyır, şimaldan gələn soyuq sular isə cənubdakı isti bölgələri sərinləşdirir.

Ekvator bölgəsindəki isti sular daha çox duz daşıyır.