Aktivlərinin həcminə görə bankların – RENKİNQİ

İndex.az 1 aprel 2022-ci il tarixinə Azərbaycanda bankların aktivlərinin həcminə görə renkinqini təqdim edir: