Fabriklərdə quşların sayı kəskin azalıb

1 yanvar 2021-ci il vəziyyətinə Azərbaycanda quşçuluq fabriklərində quşların sayı 11 milyon 671 min 300 baş təşkil edib.