Yaşı 100-dən çox olan 400 nəfər pensiya alır – Azərbaycanda

Bu gün ölkəmizdə yaşı 100-dən çox olan pensiyaçıların sayı 400 nəfərdir.