“PASHA Holding”ə işçi tələb olunur

PASHA Holding

Innovation Assistant

Son tarix 09 yan 2023 – [email protected]

Together with the Lead Scout, the role of Innovation Assistant is to support in scouting and communication with the relevant startups and SMEs to identify potential synergies that can benefit companies under the Holding in both financial and non-financial portfolios; This includes online and offline research of startups, planning and attending startup events, and meeting and evaluating startups;

Additionally, to support the Lead Scout in all the function-related initiatives that include, but not limited to innovation due diligence of Strategic Assets, use cases management, global and local/external and internal innovation intelligence gathering, etc.;

Responsibilitites:

 • Support the Lead Scout in the sourcing efforts to build and maintain a pipeline of new innovation opportunities;
 • Search and initially assess startups in different geographies; Main industry areas: Fintech, InsurTech, Retail Ecosystem, Retail Consumer, Hospitality and others;
 • Contact startups and SMEs, conduct negotiations in the interests of Holding Companies on the launch of pilots/PoCs;
 • Interact and build relationships with local and international partners of the innovation ecosystem – accelerators, incubators, universities, venture capital funds and corporations to build network and find synergies that can benefit the innovation-related initiatives of the Innovation Stream of the Holding;
 • Support the Lead Scout in the innovation due diligence of the Holding Companies to identify specific innovation needs and usecases;
 • Support the Lead Scout with the organization of meetings with external and internal innovation-related stakeholders, attend the meetings, contribute to the discussions and take notes as required;
 • Keep up-to-date the database of the scouting pipeline and track the execution of the related action items via project management tools;
 • Build relationships with Innovation Champions from Holding Companies to ensure effective communication, proper follow-up, milestones tracking of the respective innovation-related activities;
 • Support development of regular trend analysis and function reporting as requested;
 • Develop emerging technology radars, technology impact profiles, and organize informative bi-weely newsletters for Holding employees around the various emerging technology ecosystems, make respective updates on the website;
 • Research and evaluate new ideas and potential opportunities for partnership with startups;
 • Keep yourself up to date in the technological and business field to quickly and effectively recognize business opportunities and industry/market emerging trends;

What makes you a good candidate?

 • You’re enthusiastic about the start-up ecosystem and eager to become part of it;
 • You’re up to speed with the newest innovation, entrepreneurship, technology trends and hottest startups of today;
 • You’re a great researcher and enjoy “detective” work – being creative in your approach to search;
 • You’re a strong analytical person that used to working with online productivity tools and databases;
 • You’re tech savvy and can easily learn to use new tools to be integrated in the processes and automate our services;
 • You’re a great team player, but also able to work on projects autonomously;
 • You’re ambitious, highly motivated and buzzing with energy;
 • You’re super keen on learning fast and are not afraid to roll up your sleeves when needed;

Requirements:

 • Excellent verbal and written communication skills in Azerbaijani, Russian, English is a must; Turkish is preferable;
 • Corporate innovation, consulting, venture capital, or startup experience is highly desirable;
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Corporate Finance, Business Analytics, Engineering is preferable;
 • Computer Skills: Professional presentation skills, Microsoft Office programs, Google Suite apps, WordPress, Mail Chimp;
 • Candidates should ideally have experience working with startups and/or knowledge about the startup ecosystem; We are looking for someone who has experience within search and who are creative in their approach; However, we believe in learning by doing and we measure people by how far they walk the talk; There will be many opportunities, but it’s your job to seize them;

Education, Experience and Skills Required:

 • Bachelor’s degree in Accounting/Finance;
 • Minimum 1 year of professional experience in the field;
 • Strong interpersonal and communication skills;
 • Proficiency in Azerbaijani and English
 • Analytical thinking;
 • Team work and collaboration skills;
 • Result oriented;
 • Accurate and timely execution of tasks;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail ;
 • Put “Innovation Assistant” in the subject line;
 • CVs should be sent by January 9, 2023;

Attention: The candidates will go through initial CV screening review; Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview;

 

 

Aparıcı skaut ilə birlikdə İnnovasiyalar üzrə köməkçinin rolu həm maliyyə, həm də qeyri-maliyyə portfellərində Holdinqin şirkətlərinə fayda verə biləcək potensial sinerjiləri müəyyən etmək üçün müvafiq startaplar və KOM-larla əlaqələrə və skautluq (araşdırma) fəaliyyətinə dəstək olmaqdır; Buraya onlayn və oflayn şəkildə startapların araşdırılması, startap tədbirlərinin planlaşdırılması və həmin tədbirlərdə iştirak, həmçinin startaplarla görüş və qiymətləndirmə fəaliyyətləri daxildir;

Bundan əlavə, Strateji Aktivlərin innovasiyalar üzrə müvafiq qaydada yoxlanılması, istifadə ssenarilərinin idarə edilməsi, qlobal və yerli/xarici və daxili innovasiyalar üzrə məlumatların toplanması və s; daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmadan bütün funksiyalarla bağlı təşəbbüslərdə Aparıcı skauta dəstək olmaq;

Cavabdeliklər:

 • Yeni innovasiya imkanları üzrə mexanizmin yaradılması və saxlanılması üçün mənbələrin cəlb edilməsində Aparıcı skauta dəstək olur;
 • Müxtəlif regionlarda startapların axtarışını və ilkin qiymətləndirməsini həyata keçirir; Əsas sənaye istiqamətləri: Fintech, İnsurTech, Pərakəndə ekosistemi, Pərakəndə istehlakçısı, Qonaqpərvərlik və s;
 • Startaplar və KOM-larla əlaqə saxlayır, pilot layihələrin/Konsepsiyanın Yoxlanılması proseslərinin işə salınması üzrə Holdinqin şirkətlərinin xeyrinə danışıqlar aparır;
 • Holdinqin İnnovasiya Bölməsinin (İnnovation Stream) innovasiya ilə bağlı təşəbbüslərindən faydalana biləcək şəbəkələr qurmaq və sinerji axtarmaq üçün yerli və beynəlxalq innovasiya ekosistemi tərəfdaşları – akseleratorlar, inkubatorlar, universitetlər, vençur kapital fondları və korporasiyalar ilə ünsiyyət saxlayır və əlaqələr qurur;
 • Xüsusi innovasiya ehtiyaclarını və istifadə ssenarilərini müəyyən etmək üçün Holdinq Şirkətlərinin innovasiyalar üzrə müvafiq yoxlanılması prosesində Aparıcı skauta dəstək olur;
 • Xarici və daxili innovasiya ilə bağlı maraqlı tərəflərlə görüşlərin təşkilində Aparıcı skauta dəstək olur, görüşlərdə iştirak edir, müzakirələrə töhfə verir və lazım gəldikdə qeydlər aparır;
 • Skautluq (araşdırma) fəaliyyətləri üzrə məlumat bazasını müntəzəm olaraq yeniləyir və layihə idarəetmə vasitələrindən istifadə etməklə əlaqədar fəaliyyətlərin icrasını izləyir;
 • Effektiv ünsiyyəti, icra prosesinin düzgün qaydada izlənilməsini və müvafiq innovasiya ilə bağlı fəaliyyətlərdə əsas mərhələlərin izlənilməsini təmin etmək üçün Holdinq Şirkətlərinin İnnovasiya Çempionları ilə əlaqələr qurur;
 • Müntəzəm qaydada tendensiyaların analitikasının və funksional bölmə üzrə hesabatların (tələb əsasında) hazırlanmasına dəstək olur;
 • Yeni texnologiyalar üzrə radarları, texnologiyanın təsir profillərini hazırlayır və Holdinqin əməkdaşları üçün müxtəlif yeni texnologiya ekosistemləri barədə iki həftəlik xəbər bülletenləri təşkil edir, veb-saytdakı məlumatları müvafiq qaydada yeniləyir;
 • Yeni ideyaları və startaplarla potensial tərəfdaşlıqları araşdırır və qiymətləndirir;
 • Biznes imkanlarını və sənayedə/bazarda yeni yaranan tendensiyaları tez və səmərəli şəkildə aşkar edə bilmək üçün texnologiyalar və biznes sahəsində daim məlumatlı olur;

Siz nə zaman yaxşı namizəd hesab edilirsiniz:

 • Siz startap ekosisteminə həvəslisiniz və onun bir hissəsi olmaq istəyirsiniz;
 • Ən son innovasiyalar, sahibkarlıq, texnologiyadakı tendensiyalar və bu günün trenddə olan startapları barədə məlumatlısınız;
 • Siz əla tədqiqatçısınız və “detektiv” işini sevirsiniz – axtarışda kreativ üsullardan istifadə edirsiniz;
 • Siz güclü analitiksiniz və onlayn alətlər və məlumat bazası ilə işləməyi bilirsiniz;
 • Siz texnologiya sahəsində bilikli və bacarıqlısınız və proseslərə inteqrasiya etmək və xidmətlərimizi avtomatlaşdırmaq üçün yeni alətlərdən necə istifadə etməyi asanlıqla öyrənə bilərsiniz;
 • Komanda şəklində yaxşı işləyirsiniz, lakin layihələr üzərində təkbaşına da işləyə bilərsiniz;
 • Siz ambisiyalı, yüksək motivasiyalı və enerjilisiniz;
 • Tez öyrənməyə meyllisiniz və lazım olduqda, “bir işin altına girməkdən” çəkinmirsiniz;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Azərbaycan, rus, ingilis dillərində mükəmməl şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları tələb olunur; Türk dilini bilmək üstünlük hesab edilir;
 • Korporativ innovasita, konsultasiya, vençur kapitalı və ya startap təcrübəsi yüksək dərəcədə arzuediləndir;
 • Biznesin idarə edilməsi, korporativ maliyyə, biznes analitikası, mühəndislik üzrə bakalavr və ya magistr dərəcəsinə üstünlük verilir;
 • Kompüter bacarıqları: Peşəkar təqdimat bacarıqları, Microsoft Office proqramları, Google Suite proqramları, WordPress, Mail Chimp;
 • İdeal halda, namizədlərin startaplarla bağlı təcrübəsi və/yaxud startap ekosistemi haqqında biliyi olmalıdır. Axtarışda təcrübəsi olan və yanaşmasında kreativ olan şəxs axtarırıq. Bununla belə, biz “bir işi görərək öyrənmək” prinsipinə inanırıq və insanları nə qədər irəliləyə biləcəklərinə görə qiymətləndiririk. Çoxlu imkanlar olacaq, amma onlardan yararlana bilmək sizin vəzifənizdir.

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “İnnovasiyalar üzrə köməkçi” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 9 yanvar, 2023-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir;

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir; İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq;