Vergi güzəştləri başlayır – SİYAHI

2023-cü ildən etibarən Azərbaycanda şirkətlər və fiziki şəxslər üçün bir sıra yeni vergi  güzəştləri tətbiq ediləcək. Hazırda qüvvədə olan bir sıra vergi güzəştlərinin müddəti isə uzadılacaq.

İndex.az xəbər verir ki, bu Maliyyə Nazirliyinin bu gün açıqladığı 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsi ilə bağlı ilkin məlumatda əks olunub.

Sənədə əsasən vergi güzəştləri həm ölkə daxilindəki fəaliyyətə, həm də xaricdən avtomobillərin idxalına tətbiq ediləcək.

Nəzərdə tutulan güzəştlər aşağıdakılardır:

– İşğaldan   azad   edilmiş ərazinin   rezidentlərinə münasibətdə vergi   güzəştlərinin müəyyən edilməsi;

– Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları üzrə əlavə vergi güzəştlərinin müəyyən edilməsi;

– Əhali qrupuna daxil olan aktiv istehlakçının bərpa olunan enerji mənbələri hesabına 150  kVt  (150  kVt  daxil  olmaqla)  güc  həddinədək  istehsal  etdiyi  elektrik  enerjisinin elektrik  təchizatı  şəbəkəsinə ötürülməsindən əldə olunan  gəlirin  vergidən  azad olunması;

– Yaşayış sahələrini satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə vermə sahəsində fəaliyyət göstərən orqan  (qurum)  tərəfindən  yaşayış  sahələrinin  kirayəçilərə təqdim  edilməsinin  ƏDV-dən azad olunması;

– İstehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin həcmi 2500 kubsantimetrdən çox olmayan hibrid avtomobillərin idxalı və satışı üzrə ƏDV-dən azad olmanın əlavə1 il artırılması;

– Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin dövlət proqramlarına uyğun olaraq 01.01.2023-cü  ildən  sonra  özəlləşdirilməsi  barədə qərar  qəbul  edilən  dövlətəməxsus  hüquqi şəxslər  özəlləşdirilmə prosesi  müddətində,  lakin  3  ildən  çox  olmayaraq əmlak  və torpaq vergilərindən azad olunması;

– Müəssisənin    nizamnamə fonduna    (kapitalına)    pay    şəklində əsas    vəsaitin qoyulmasının  (əsas  vəsaitin  pay  şəklində qoyuluşu,  onun  müqabilində bilavasitə digər əmlakın əldə edilməsi ilə əlaqədar olmadıqda) ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcə ilə cəlb edilməsi, digər əmlak üzrə isə ƏDV-dən azadolma rejiminin tətbiqi;

– 20 Yanvar şəhidlərinin övladlarına əmək haqqı gəliri ilə bağlı güzəştlərin verilməsi;

– Nağdsız  ödənişlərin əhatə dairəsinin  genişləndirilməsi  məqsədilə fiziki  şəxs  olan istehlakçılar   tərəfindən   ölkə ərazisində alınan   mallara   görə ödənilmiş   ƏDV-nin qaytarılan hissəsinə yenidən baxılması;

– Şəhid    statusu    verilmiş    şəxsin    valideynlərinin,    dul    arvadlarının    (ərlərinin)    və övladlarının  hər  hansı  muzdlu  işdən vergi  tutulmalı  olan  aylıq  gəlirinin  800  manat məbləğində azaldılması;

– Vergi  ödəyicisinin  bank əməliyyatları  aparan  şəxslərdə hesab  açmaq  üçün  vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alması tələbinin ləğv edilməsi və hesabların vergi ödəyicisinin birbaşa bank əməliyyatları aparan şəxslərə müraciəti əsasında açılması;

– Nəzarət-kassa aparatının çeklərində göstərilən məlumatların dəqiqləşdirilməsi;

– ƏDV məbləğinin alınmış malların (iş vəxidmətlərin) dəyəri ödənilən gün ödənilməsi barədə tələbin yumşaldılması;

– Vergi   ödəyiciləri   tərəfindən   vergi   hesabatlarının   təqdim   edilməsi   mexanizminin təkmilləşdirilməsi.