Faizlər üzrə ən böyük xərc edən bankların - RENKİNQİ

Azərbaycanda kommersiya banklarının 2021-ci ilin ilk yarısında (yanvar-iyun) faizlər üzrə xərclərinin renkinqi.

Faiz xərcləri (Interest cost) – Banklar tərəfindən, müştərilərdən cəlb edilən depozitlər, kredit və qiymətli kağızlar üzrə ödənmiş faiz məbləğinin kumulyativ miqdarı.

©Banker

Bizi Facebook-da izləyin: INdexAzerbaijan