Image description

İndex.az Azərbaycanda faiz gəlirlərinin dinamikasını pozitiv istiqamətdə inkişaf etdirən kommersiya banklarının renkinqini təqdim edir: