Image description

Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli aktivləri olan dövlət istiqrazlarının həcminə görə renkinqi: