“PASHA Holding” işçilər axtarır – VAKANSİYALAR

PASHA Holding

HR Assistant

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

İşin təsviri:

 • İR sənədlərinin elektron və çap nüsxələrinin məlumat bazasında saxlanmasının təmin edilməsi;
 • İş elanlarının paylaşımı, müsahibələrinin təşkili, testlərin keçirilməsi, namizədlərin müvafiq cavablar ilə təmin edilməsi də daxil olmaqla işə qəbul prosesinin tam dəstəklənməsi;
 • İnsan Resursları üzrə Baş mütəxəssisin nəzarəti altında daxili İR kommunikasiya kanallarının idarə olunmasında dəstək;
 • Həyat, yaşam, sağlamlıq sığortası kimi güzəşt və imtiyazlar proqramlarının, eyni zamanda, məzuniyyət, ezamiyyət, xəstəlik vərəqələri və s. izlənilməsində dəstəyin göstərilməsi ;
 • Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Statistika komitəsi kimi müxtəlif Dövlət qurumlarına təqdim edilən hesabatların (aylıq və rüblük) hazırlanması;
 • Çıxış müsahibələrinin protokollaşdırılması və s. kimi müvafiq sənədləşdirmə işlərində dəstək;
 • Sorğuların keçirilməsində dəstək, sorğu proqram təminatının idarə edilməsi;
 • Tədbirlərin həyata keçirilməsində dəstəyin göstərilməsi;
 • Qrup üzrə İR və Admin Direktoru/Meneceri tərəfindən verilən digər tapşırıqların icrası;

Tələb olunan bilik, təcrübə və bacarıqlar:

 • 1il müvafiq sahədə olmaqla ümumilikdə 2 il peşəkar təcrübə;
 • Bakalavr və ya magistr təhsil dərəcəsi;
 • İngilis dili biliyi. Rus dili biliyi arzuolunandır;
 • MS Office proqramlarında işləmə bacarığı;
 • Yüksək səviyyəli ünsiyyət bacarığı;
 • Problem həll etmə, planlama, vaxtın idarə edilməsi bacarıqları;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV [email protected] ünvanına və ya PASHA Holdingin rəsmi internet səhifəsindən müraciət formasını doldurmalıdır;
 • Mövzu sətrində “İR üzrə köməkçi” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lərin göndərilməsi və anket formalarının doldurulması üçün son tarix 30 iyun, 2023-cü ildir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

Job description:

 • Coordinates maintenance of electronic and hard copy HR documentation database;
 • Fully supports the recruitment process starting from job posting interviews arrangement, tests administration and provides relevant answers to candidates;
 • Supports administration of internal HR communication channels under supervision of HR Senior Specialist;
 • Assist in administration of benefit programs such as life, health insurance, as well as vacation, sick leave, leave of absence;
 • Preparing reports (monthly and quarterly) to different entities such as State Employment Agency, Statistical Committee and etc.;
 • Supports employee termination process and executes related documentation such as exit interviews’ protocols and etc.;
 • Support in conduction of all surveys, maintaining survey software;
 • Support and assistance in execution of Events;
 • Other tasks assigned by Group HR & Admin Director /Manager;

Knowledge, experience and skills required:

 • 2 years of total work experience, including 1 year work experience in fucntion;
 • Bachelor or Master degree in relevant area;
 • Proficiency in English. Russian is desirable;
 • Proficiency in MS Office;
 • Good communication skill;
 • Problem-solving, planning, time management skills;

How to apply:

Interested candidates are requested to fill application forms:

 • CV to [email protected] or fill in the application form via PASHA Holding official website;
 • Put “HR Assistant” in the subject line;
 • Deadline for filling in the application forms or CV submitting is June 30, 2023.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

Senior Risk Analyst

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Senior Risk Analyst within Group Risk Management Department.

Job description:

 • Enhancement of framework for effective measurement of Credit Portfolio across the Group and associated models/processes;
 • Provide requirements and inputs, particularly with regard to credit risk recognition, measurement and its reporting as part of the core team for implementation of key credit risk (e.g. Credit Management framework, IFRS 9 impairment);
 • Develop and enhance the Market risk and Liquidity risk management frameworks;
 • Support in enhancement and development of group companies internal stress test financial models;
 • Enhancement of retail provision models, SME provision models, mortgage provision model and other credit portfolio models;
 • Enhancements to the Credit Measurement Framework; which include rating models (PD) and LGD/ EAD measurement as well as their timely calibration;
 • Enhancement of retail provision models, SME provision models, mortgage provision model and other credit portfolio models;
 • Development of risk models and tools for measurement of market risk of group banks’ trading and banking book;
 • Assessment of the Bank’s Liquidity Risk Management framework, including identifying the key liquidity and funding risks to which the group companies are exposed;
 • Support group companies with development of ICAAP models;
 • Draw up recommendations and pro-actively advise management on preventive and corrective actions in order to prevent and mitigate financial risks;
 • Train and coach involved parties, ensuring understanding, adoption, awareness, and proper implementation of policies, procedures and advise in the field;
 • Serve as a resource to internal and external stakeholders in the resolution of risk management issues and queries;
 • Support Group Risk Director in carrying out other responsibilities relevant to the job role;
 • Experience, Competencies and Skills Required:
 • At least Bachelor degree in Finance/Banking and related fields;
 • At least 5 years of relevant industry experience;
 • Strong communication, negotiation skills and problem solving skills;
 • Strong analytical thinking and good statistics knowledge;
 • Advanced  knowledge of MS Office (Excel, PowerPoint);
 • Knowledge of data science/analytics tools such as R, Python, or Tableau is advantage;
 • FRM or CFA certification is an advantage;
 • Experience working with IFRS tools such as scorecards and ratings models for business and retail loans based on Moody’s rating methodology is advantage;

How to apply:

 • CV to [email protected] or fill in the application form via PASHA Holding official website;
 • Put “Senior Risk Analyst” in the subject line;
 • Deadline for filling in the application forms or CV submitting is June 30, 2023.

Attention: The candidates will go through an initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeed based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview

 

PAŞA Holding Qrup üzrə Risklərin idarə edilməsi departamentində Risklər üzrə baş analitik vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

 • Qrup daxilində və əlaqəli modellər/proseslər üzrə Kredit Portfelinin effektiv ölçülməsi üçün çərçivənin təkmilləşdirilməsi;
 • Əsas kredit riskinin həyata keçirilməsi üçün əsas qrupun bir hissəsi kimi kredit riskinin tanınması, ölçülməsi və onun hesabatlılığı ilə bağlı tələblərin və məlumatların təqdim edilməsi (məsələn, Kreditlərin idarəedilməsi çərçivəsi, IFRS 9 dəyərsizləşmə);
 • Bazar riski, eyni zamanda likvidlik riskinin idarə edilməsi çərçivələrinim inkişafı və təkmilləşdirilməsi;
 • Qrup şirkətlərinin daxili stress testi maliyyə modellərinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dəstək;
 • Reytinq modelləri (PD) və LGD/EAD ölçüləri, habelə onların vaxtlı-vaxtında kalibrasiyası da daxil olmaqla
  Kredit Ölçmə Çərçivəsinə əsas təkmilləşdirməsinə dəstək;
 • Pərakəndə satış təminatı, KOBİ təminatı , ipoteka təminatı və digər kredit portfel modellərinin təkmilləşdirilməsi;
 • Qrup banklarının ticarət və bank portfelinin bazar riskinin ölçülməsi üçün risk modellərinin və alətlərinin hazırlanması;
 • Bankın likvidlik riskinin idarə edilməsi sisteminin qiymətləndirilməsi, o cümlədən qrupun şirkətlərinin məruz qaldığı əsas likvidlik və maliyyə risklərinin müəyyən edilməsi;
 • ICAAP modellərinin hazırlanmasında qrup şirkətlərinə dəstək;
 • Maliyyə risklərinin qarşısının alınması və azaldılması üçün qabaqlayıcı və düzəldici tədbirlərə dair fəal şəkildə tövsiyyələrin verilməsi;
 • Siyasət və prosedurların qəbul edilməsini, məlumatlandırılmasını və düzgün tətbiq olunmasını təmin edərək əlaqədar tərəflərin təlimatlandırılması, eyni zamanda bu istiqamətdə tövsiyyələrin verilməsi;
 • Əməliyyat riski, komplayans və reputasiya riski ilə bağlı məsələlərin və sorğuların həllində daxili və xarici maraqlı tərəflər üçün məlumat mərkəzi olaraq xidmətin göstərilməsi;
 • Qrup üzrə Risklərin idarəedilməsi Direktoruna iş funksiyası ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirməkdə dəstək;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Maliyyə/Bankçılıq və ya əlaqəli sahələrdə ən azı bakalavr dərəcəsi;
 • Müvafiq sahədə ən azı 5 il peşəkar təcrübə;
 • Güclü kommunikasiya, danışıqlar aparma və problemlərin həll edilməsi bacarıqları;
 • Güclü analitik düşünmə bacarığı və statistik biliklər;
 • MS Office (Excel, PowerPoint) proqramlarının yüksək səviyyədə biliyi;
 • R, Python və ya Tableau kimi data elmi/analitika alətləri üzrə biliklər üstünlükdür;
 • FRM və ya CFA sertifikasiyasının mövcudluğu üstünlükdür;
 • Moody’s reytinq metodologiyasına əsaslanan biznes və pərakəndə kreditlər üçün sayı kartları və reytinq modelləri kimi IFRS alətləri ilə iş təcrübəsi üstünlükdür;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • PAŞA Holdinqin rəsmi veb səhifəsi vasitəsilə anket forması doldurulmalı və ya mövzu sətrində “Risklər üzrə baş analitik” qeyd olunmaqla [email protected] ünvanına CV göndərilməlidir;
 • Müraciətlər 30 iyun, 2023-cü il tarixinə qədər qəbul edilir.

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

 

Senior Data Analyst (NW)

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

İşin təsviri (Öhdəliklər):

 • Portfel şirkətlərinin performansının idarə olunması müzakirələrinə rəhbərlik edilməsi;
 • Böyük mülkiyyət və ictimai məlumat mənbələrindən istifadə edərək strateji biznes şaquliləri üzrə analitik istifadə hallarının (məsələn, bazarın ölçülməsi) layihələndirilməsi və icrası;
 • Strukturlaşdırılmamış biznes problemlərinin kəmiyyət və keyfiyyət problemlərinə çevrilməsi (yəni, fərziyyələr formalaşdırmaq və onları yoxlamaq bacarığı);
 • Biznes müzakirələri aparmaq (məsələn, hədəfləmə və seqmentləşdirmə strategiyaları) üçün müştəri davranışı haqqında məlumatların əldə edilməsi və nəticələrin biznes tərəfdaşlarına və yüksək səviyyəli liderlərə aydın şəkildə çatdırılması;
 • Məlumat nümunələrinin və tendensiyaların müəyyən edilməsi və biznesin planlaşdırılmasında, prosesin təkmilləşdirilməsində, həllin qiymətləndirilməsində biznes qərar qəbuletmə qabiliyyətini artırmaq üçün anlayışların təmin edilməsi;
 • İstifadə hallarınının həyata keçirilməsi üçün müvafiq daxili və xarici biznes funksiyaları (məs. məhsul, marketinq, əməliyyatlar və analitik qruplar) ilə sıx əməkdaşlıq edilməsi;
 • İstifadə nümunəsinin həyata keçirilməsinin bir hissəsi kimi daxili və xarici məlumat analitiklərinə təlimatların verilməsi.

Tələb olunan bilik, təcrübə və bacarıqlar:

 • Müvafiq sahədə ən azı 2 il iş təcrübəsi daxil olmaqla 8 il ümumi iş təcrübəsi;
 • STEM üzrə bakalavr və ya magistr dərəcəsi (statistika, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat);
 • Mükəmməl azərbaycan, ingilis və rus dili bilikləri;
 • Verilənlərin analitikası, verilənlər bazaları, statistik modelləşdirmə, proqnozlaşdırıcı analitika, yanında satın alma modeli, maşın öyrənməsi və ya məlumat elmi ilə bağlı iş təcrübəsi;
 • Böyük verilənlərin inkişaf etdirilməsi təcrübəsi və Python (və ya oxşar dillər) və əlaqəli analitika kitabxanaları üzrə praktiki biliklər;
 • Əla vizuallaşdırma bacarıqları (Tableau, Power BI və ya digərləri);
 • Analitik alətlər ilə təcrübə (DataIKU, Alteryx və ya digərləri).

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Bzines Qrupu daxilində Baş data analitiki (NW)” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 iyun, 2023-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

 

Job description (Accountabilities):

 • Guide performance management discussions of portfolio companies;
 • Designing and executing analytical use cases (e.g. market sizing) across strategic business verticals using large proprietary and public data sources;
 • Translating unstructured business challenges into quantitative and qualitative problems (i.e. ability to formulate hypotheses and test them);
 • Extracting customer behavioral insights to drive business discussions (e.g. targeting and segmentation strategies), and clearly communicating findings to business partners and senior leaders;
 • Identifying data patterns & trends, and providing insights to enhance business decision making capability in business planning, process improvement, solution assessment;
 • Working closely with relevant internal and external business functions (e.g. product, marketing, operations and analytics teams) to execute use cases;
 • Providing guidance to internal and external data analysts as part of use case implementation

Knowledge, experience and skills required:

 • 8 years of total work experience, including 2 years industry specific work experience;
 • Undergraduate or Graduate degree in STEM (statistics, technology, engineering and math);
 • Excellent knowledge of Azerbaijani, English and Russian;
 • Experience relating to data analytics, data mining, statistical modeling, predictive analytics, next to buy model, machine learning or data science related work;
 • Proficiency in Big Data development experience and hands-on knowledge of Python (or similar languages) and related analytics libraries;
 • Excellent visualization skills (Tableau, Power BI or others);
 • Experience with analytical tools (DataIKU, Alteryx or others)

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail;
 • Put “Business Group Senior Data Analyst (NW)” in the subject line;
 • CVs should be sent by June 30, 2023.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

Internal Innovations Junior Specialist

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

PASHA Holding invites interested candidates to fill the position of Internal Innovations Junior Specialist.

In this role, Junior Specialist will be responsible for supporting and maintaining the execution of the comprehensive program that supports the growth and development of PASHA Holding’s internal startups and entrepreneurial initiatives. Additionally, support the senior team members with designing, implementing, and managing educational programs and other culture development initiatives related to innovation and entrepreneurship.

Junior Specialist will be responsible for the stakeholder management, hence will work closely with Innovation Champions and employees across the PASHA Group of companies to ensure the facilitation of the implementation of innovative ideas and projects. Additionally, will support the further development of the innovation community and culture through the ongoing supply of news, relevant communication, and organization of events.

 Job description:

 • Responsible for supporting all the administrational and communication-related tasks associated with the PASHA Holding cross-company intrapreneurship program, educational program, and other different innovation projects, as required.
 • Responsible for keeping updated the cross-company intrapreneurship program related platform, as well as ensuring a proper execution of it by all the engaged stakeholders. Also responsible for all the communications related to the program updates and news.
 • Support the development of the Innovation community within PASHA group of companies through ongoing update of the different channels, including, but not limited to the TG channel, newsletter website, etc. Additionally, ensure keeping up-to-date the related information on the website/intranet page and social media posts, collaborate with PASHA Holding corporate communications team to ensure alignment.
 • Build and maintain relationships with internal stakeholders, mainly program participants, coaches, Innovation Champions, and Sponsors from the Group companies to support the alignment and facilitation of the intrapreneurship and educational programs.
 • Support with finding a new way on how to further foster a culture of innovation and creativity within the organization by encouraging experimentation, risk-taking, and knowledge sharing.
 • Work closely with the senior team members and support with any requests in due course.

Education, Experience and Skills Required:

 • Minimum of 1-2 years of experience in project administration, innovation management, education administration, operations, and strategy.
 • Demonstrated track record of supporting complex projects and building strong relationships with cross-functional team members.
 • Availability of local and international network and connections with innovation ecosystem players, including startups, accelerators, speakers, etc. is a big advantage.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to build relationships and influence stakeholders at all levels of the organization.
 • Understanding of innovation methodologies, as well as understanding and interest in the technology market landscape, the innovation landscape, and global innovation ecosystem is a must.
 • Ability to work in a fast-paced environment and manage multiple projects simultaneously.
 • Basic accounting skills to track spending, as well as finance understanding to ensure proper alignment with startups and sponsors.
 • Proficiency with project management tools, such as Notion, Miro, etc. is required.
 • Language proficiency: English and Azerbaijani is a must, Russian and Turkey is preferable.

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail ;
 • Put  “Internal Innovations Junior Specialist” in the subject line;
 • CVs should be sent by the June 30, 2023 .

Attention: Candidatures not eligible for the requirements of this position, not following the above rules or applied after the deadline will not be considered.

 

PAŞA Holdinq “Daxili İnnovasiyalar üzrə kiçik mütəxəssis” vakansiyasını doldurmaq üçün maraqlanan namizədləri dəvət edir.

Bu vəzifədə Kiçik mütəxəssis PAŞA Holdinqin daxili startapları və sahibkarlıq təşəbbüslərinin böyüməsi və inkişafının dəstəklənməsinə yönəlmiş kompleks proqramın həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi və təmin edilməsinə görə cavabdeh olacaq. Bundan əlavə, o, innovasiya və sahibkarlıqla əlaqədar təhsil proqramlarının və digər mədəni inkişaf təşəbbüslərinin tərtib edilməsi, həyata keçirilməsi və idarə edilməsində komandanın vəzifəcə böyük üzvlərinə dəstək olacaq.

Kiçik mütəxəssis maraqlı tərəflər ilə qarşılıqlı əlaqələrin idarə edilməsinə görə cavabdeh olacaq və beləliklə, innovativ ideya və layihələrin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün İnnovasiyalar üzrə məsul şəxslər və PAŞA Qrupun əməkdaşları ilə sıx əməkdaşlıq edəcək. Bundan əlavə, o, davamlı olaraq xəbərlərin təqdim edilməsi, müvafiq kommunikasiya və tədbirlərin təşkil edilməsi vasitəsilə innovativ icma və mədəniyyətin daha da inkişaf etdirilməsinə dəstək verəcək.

 İşin təsviri:

 • Tələb olunduqda PAŞA Holdinqin şirkətlərarası korporativ sahibkarlıq proqramı, təhsil proqramı və digər müxtəlif innovasiya layihələri ilə əlaqədar bütün inzibati və kommunikasiya tapşırıqlarının dəstəklənməsi;
 • Şirkətlararası korporativ sahibkarlıq proqramı ilə əlaqəli platformanın daim yenilənməsinə və onun bütün maraqlı tərəflər tərəfindən düzgün şəkildə həyata keçirilməsinin təmin edilməsi; Eyni zamanda proqram yeniləmələri və xəbərlərlə əlaqədar bütün kommunikasiyalara görə cavabdehlik;
 • PAŞA şirkətlər qrupu daxilində müxtəlif kanalların davamlı yenilənməsi, o cümlədən, lakin qeyd olunanlarla məhdudlaşmadan, TG kanalı, xəbər bülleteni saytı və s. vasitəsilə innovasiya icmasının inkişaf etdirilməsinə dəstəyin verilməsi. Bundan əlavə, veb-saytda/daxili korporativ şəbəkə (intranet) səhifəsində və sosial media yazılarında müvafiq məlumatları aktual saxlamaq və uyğunluğu təmin etmək üçün PAŞA Holdinqin korporativ kommunikasiyalar komandası ilə əməkdaşlıq;
 • Şirkətdaxili sahibkarlıq və təhsil proqramlarına uyğunlaşma və dəstəyi təmin etmək üçün daxili maraqlı tərəflərlə, ilk növbədə Qrup şirkətlərindən olan proqram iştirakçıları, təlimçilər, İnnovasiyalar üzrə məsul şəxslər və Sponsorlar ilə əlaqələrin qurulması və təminatı;
 • Eksperiment aparma, riskli qərarlar qəbuletmə və bilik mübadiləsini təşviq etməklə təşkilat daxilində innovasiya və kreativlik mədəniyyətini daha da inkişaf etdirmək üçün yeni üsulların tapılmasına dəstək;
 • Komandanın vəzifəcə böyük üzvləri ilə sıx əməkdaşlıq və istənilən sorğuların vaxtında cavablandırılmasına dəstəyin göstərilməsi;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Layihələrin idarə edilməsi, innovasiyaların idarə edilməsi, təhsil fəaliyyətinin idarə edilməsi, əməliyyatlar və strategiya üzrə minimum 1-2 il iş təcrübəsi;
 • Mürəkkəb layihələrin dəstəklənməsi və funksiyalararası komanda üzvləri ilə güclü əlaqələrin qurulması sahəsində təsdiq edilmiş təcrübə;
 • Yerli və beynəlxalq şəbəkə və innovasiya ekosisteminin iştirakçıları, o cümlədən startaplar, sürətləndiricilər, nümayəndələr və s. ilə əlaqələrin olması böyük üstünlükdür;
 • Əla ünsiyyət və şəxsiyyətlərarası bacarıqlar, təşkilatın bütün səviyyələrində əlaqələr qurmaq və maraqlı tərəflərə təsir etmək bacarığı;
 • İnnovasiya metodologiyaları, eləcə də texnologiya bazarı mühiti, innovasiya mühiti və qlobal innovasiya ekosistemi haqqında anlayış və onlara maraq mütləq olmalıdır;
 • Dinamik mühitdə işləmək və eyni vaxtda bir neçə layihəni idarə etmək bacarığı;
 • Xərclərə nəzarət etmək üçün təməl mühasibatlıq bacarıqları, eləcə də startaplar və sponsorlarla lazımi qaydada qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün maliyyə anlayışı;
 • Notion, Miro və s. kimi layihə idarəetmə alətləri ilə peşəkar səviyyədə işləmə bacarığı tələb olunur;
 • Dil biliyi: İngilis və Azərbaycan dillərini mütləq bilməlidir. Rus və türk dillərini bilməsi üstünlük hesab olunur;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV  e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Daxili İnnovasiyalar üzrə kiçik mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 iyun, 2023-cü il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

 

HR and Admin Manager

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

Job description:

 • Revision and keeping up to date all HR policies and procedures in accordance with new trends and requirements;
 • Supervising the talent acquisition across the Company;
 • Coordination of Talent management across the Corporate Center;
 • Planning and coordination of new employees’ orientation and onboarding;
 • Supervision of performance review process;
 • Supervision of the compensation and benefits plan;
 • Management of resolution and investigation of employee relations issues;
 • Providing inputs and further coordination of HR operations budget;
 • Conduction of stay and exit interviews;
 • Supervision of all administrative issues across the company;
 • Coordination of corporate events such as Teambuilding, networking and other;
 • Supervision of the Group Loyalty program.

Experience, Competencies and Skills Required:

 • 6+ years of experience in function;
 • Strong interpersonal skills, ability to influence a diverse group of stakeholders;
 • Strong problem solving, active listening skills, organizational and time management skills;
 • The ability to manage multi-task effectively and interact in the organization;
 • Availability of related certificates is beneficial;
 • Fluency in Azerbaijani, English and Russian;
 • Working knowledge of MS Office;
 • Clear, concise communications;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail;
 • Put “HR and Admin Manager” in the subject line;
 • CVs should be sent by the June 30, 2023.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

İşin təsviri:

 • İnsan Resursları siyasət və prosedurların müasir trendlər və tələblərə uyğun olaraq nəzərdən keçirilməsi və yenilənməsi;
 • Şirkət üzrə istedadların cəlb edilməsinə nəzarət;
 • Korporativ mərkəzdə istedadların idarəedilməsinin koordinasiyası;
 • Yeni qoşulan əməkdaşlar üçün adaptasiya və onbordinq prosesinin planlanması və koordinasiyası;
 • Fəaliyyətin idarəedilməsi prosesinə nəzarət;
 • Kompensasiya və müavinətlər planına nəzarət;
 • İşçilər ilə münasibətlərlə bağlı məsələlərin həlli və araşdırılmasına rəhbərlik;
 • İR əməliyyatları büdcəsinin planlanmasına dəstək və koordinasiyası;
 • İşdən çıxma və işdə qalma müsahibələrinin keçirilməsi;
 • Şirkət daxilində bütün inzibati işlərin icrasına nəzarət;
 • Teambuilding, networking və digər korporativ tədbirlərin koordinasiyası;
 • Qrup üzrə Loyallıq proqramına nəzarət;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Müvafiq sahədə 6+ il peşəkar təcrübə;
 • Güclü ünsiyyət bacarığı, müxtəlif tərəflər qrupuna təsir etmək bacarığı;
 • Güclü problem həll etmə, aktiv dinləmə bacarıqları, təşkilati və vaxt idarə etmə bacarıqları;
 • Bir neçə tapşırığı eyni zamanda effektiv idarə etmək və təşkilatdakı digər əməkdaşlarla qarşılıqlı əlaqə qurma bacarığı;
 • Müvafiq sertifikatların mövcudluğu üstünlükdür;
 • Azərbaycan, ingilis və rus dillərində səlis danışmaq bacarığı;
 • MS Suite proqramında iş təcrübəsi;
 • Şəffaf yığcam məlumatlandırma;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “İR və İnzibati işlər üzrə menecer” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 Iyun, 2023-cü il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

 

Data Technology Head

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

PASHA Holding invites candidates to fill the position of Head of Data Technology. This is a role within the Chief Data Office focused on unlocking the potential of data for PASHA Group, to realize tangible value by establishing mechanism to enable group wide data exchange. As part of the Chief Data Office and as a head of data technology you will play a leading role in building data exchange platform by engaging stakeholders to capture requirements, working with architects and technical leaders to design and develop this platform.

Job description:

 • This is a technology leadership role with accountability for the full product management lifecycle of a new suite of products as well as the team responsible for delivering it. It is a high profile role and you will be working with business leaders and partners across the organization (to C-level) and will need strong business and technology experience in the finance domain to be successful in this role.
 • You will have worked previously in an Agile organization, will have a strong understanding of product management, and the ability to lead, develop and inspire an Agile delivery team of analysts, SMEs, developers, architects and data analysts.

Experience, Competencies and Skills Required:

 • Lead configuration and maintenance of data engineering and ETL tools (e.g., ODI, DataServices, SSIS), Big Data engineering tools (e.g., Hadoop, Kafka, etc.);
 • Lead internal and external technical development teams, including developers and engineers;
 • Manage critical 3rd party technology relationships and decide how and when to integrate 3rd party partners / solutions;
 • Support selection and implementation of data technologies;
 • Develop & manage the technology roadmap (e.g., requirements, resources, time, cost, quality, risks, and communications for product);
 • Provide direction to the development team on technical trade-off’s;
 • Develop and maintain data interoperability standards and interfaces;
 • Ensure compliance and follow-up on data consumption needs with all business stakeholders;
 • Work with product owner and business stakeholders to prioritize the product back-log using various techniques;
 • Maintain business information model and data flow model together with data governance team;
 • Define standards for metadata, data administration and data lineage tracking together with data governance team;
 • Create processes for data lifecycle management together with data governance team;
 • Project Management certificates are beneficial;
 • Fluency in Azerbaijani, English and Russian;
 • Knowledge of Finance/Insurance market is preferable.

How to apply:

Interested candidates are requested to:

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

PAŞA Holdinq Data Texnologiyaları üzrə Rəhbər vakansiyasını doldurmaq üçün namizədləri dəvət edir. Bu, Baş data Ofisində, qrup daxilində məlumat mübadiləsini həyata keçirməklə vacib dəyərin ortaya qoyulması ilə PAŞA Qrup üçün potensial məlumat bazasını üzə çıxartmağı hədəf alan bir vəzifədir. Baş Data Ofisinin bir hissəsi və qrup data texnologiyaları üzrə rəhbər kimi siz tələblərin ortaya qoyulması üçün maraqlı tərəflərlə əlaqələrin qurulması, bu platformanın hazırlanması və inkişaf etdirilməsi üçün memarları və texniki rəhbərlərlə birgə işləməklə məlumat mübadilə platformasının yaradılmasında aparıcı rol oynayacaqsınız.

İşin təsviri:

 • Bu, yeni məhsullar toplusu, habelə onların hazırlanmasında məsul komandanın tam şəkildə məhsul idarəçilik prosesinə məsuliyyət daşıyan texniki idarəçilik vəzifəsidir. Bu, yüksək profilli bir vəzifədir və siz, təşkilatda biznes üzrə rəhbər və tərəfdaşlar (C səviyyəsi) ilə işləyəcəksiniz və qeyd olunan vəzifədə uğurlu olmaq üçün güclü biznes və texniki təcrübəyə malik olmalısınız.
 • Əvvəl Çevik (Agile) təşkilatda təcrübə, eyni zamanda məhsul idarəçiliyi barədə güclü biliyə sahib bununla bərabər analitiklər, KOS-lar, tərtibatçılar, memarlar və məlumat analitiklərindən ibarət Agile iş komandasına rəhbərlik etmək, komandanı inkişaf etdirmək və ruhlandırmaq bacarığına sahib olmalısınız.

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Məlumat mühəndisliyi və ETL alətlərinin (məs. ODI, DataServices, SSIS), Böyük Məlumat mühəndisliyi alətlərinin (məs. Hadoop, Kafka və s.) konfiqurasiyası və texniki xidmətinə rəhbərlik;
 • Dizaynerlər, qabaqcıl analitik mütəxəssilər, tərtibatçılar, mühəndislərdən ibarət daxili və xarici texniki inkişaf komandalarına rəhbərlik etmək;
 • Bainin biznesin inkişafı komandası ilə əməkdaşlıq, 3-cü tərəf ilə önəmli texniki əlaqələrin qurulması;
 • Data texnologiyalarının seçilməsinə və tətbiqinə dəstək göstərilməsi;
 • Texniki yol xəritəsinin inkişaf və idarəedilməsi;
 • Texniki mübadilələr üzrə inkişaf komandasına göstərişlərin verilməsi;
 • Məlumatların qarşılıqlı işləmə standartlarının və interfeyslərinin işlənilməsi və saxlaması;
 • Bütün biznes maraqlı tərəflər ilə məlumat istehlakı ehtiyaclarının uyğunluğu və təqibinin təmin edilməsi;
 • Fərqli vasitələrdən istifadə etməklə məhsul rezervini gücləndirmək məqsədilə məhsul sahibi və biznes üzrə maraqlı tərəflərlə işləmə;
 • Məlumatların idarə edilməsi komandası ilə birlikdə biznes məlumat və məlumat axını modelinin idarə edilməsi;
 • Məlumatların idarə edilməsi komandası ilə birlikdə metadata, verilənlərin idarə edilməsi və verilənlər nəslinin izlənməsi üçün standartların müəyyən edilməsi;
 • Məlumatların idarə edilməsi komandası ilə birlikdə verilənlərin həyat dövrünün idarə edilməsi üçün proseslərin  yaradılması;
 • Layihələrin idarəedilməsi üzrə sertifikasiya üstünlükdür;
 • Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin sərbəst biliyi;
 • Maliyyə/Sığorta bazarı biliyi üstünlükdür.

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV [email protected] ünvanına göndərilməli və ya https://pasha-holding.az/en/career/ web səhifəsinə daxil olub qeydiyyat forması doldurulmalıdır;
 • Email vasitəsi ilə müraciət zamanı mövzu sətrində “Data Texnologiyaları üzrə Rəhbər” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 iyun, 2023-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən tələblərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

 

Business Group Governance Associate

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

Job description:

 • Plan, organize, and support meetings of the ecosystem boards and committees, take minutes, and ensure the accuracy of meeting records. Act as a point of contact for Strategic Assets CEOs seeking information on these meetings and processes;
 • Maintain accurate and up-to-date records of the company’s governance activities and decisions, and provide status reports to Ecosystem Executive Committee;
 • Ensure that actions agreed during the meetings (Ecosystem Executive Committee and other governance-related discussion platforms) are assigned to the responsible Strategic Asset persons and followed up to completion, tracking progress and reporting on status as needed;
 • Communication: Facilitate communication among the executives (Strategic Assets CEO and CXO) and other responsible persons, ensuring the dissemination of relevant information and alignment of required actions agreed during the Ecosystem Executive Committee and other governance-related discussion platforms;
 • Co-develop performance management-related policies with performance associates and procedures in accordance to new governance, ensure alignment with the company’s objectives;
 • Tracking and monitoring the status of overarching and Strategic Assets specific use cases and reporting to Ecosystem Executive Committee and other governance-related discussion platforms;
 • Support to building up the governance processes, making recommendations for changes as needed to enhance effectiveness and efficiency;
 • Take PMO role for the management and delivery of the projects such as coordination, tracking, support, and status update;

Experience, Competencies and Skills Required:

 • A bachelor’s degree in business administration, management, law, or a related field;
 • 5 years of professional experience in related areas;
 • Strong interpersonal communication and presentation skills;
 • Good knowledge of English, Azerbaijani and Russian languages and knowledge of Turkish is an advantage;
 • Excellent knowledge of MS Office and project management-related software (MS Project, JIRA etc.);
 • Availability of the PMP or PMI or IPMA (level B or at least C) certifications;
 • Strong business analysis and analytical skills;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail;
 • Put “Business Group Governance associate” in the subject line;
 • CVs should be sent by June 30, 2023. 

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeed based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

İşin təsviri:

 • Ekosistem heyəti və komitələrinin görüşlərinin planlaşdırılması, təşkil edilməsi və onların keçirilməsinə dəstək , görüşün protokolunun tərtibi və görüşə dair qeydlərin dəqiqliyinin təmin edilməsi. Bu görüşlər və proseslər barədə Strateji aktivlərin Baş icraçı direktorlarının əlaqə saxladığı şəxs qismində fəaliyyət;
 • Şirkətin idarəçilik fəaliyyətlərinə və qərarlarına dair dəqiq qeydlər aparılması, onların yenilənməsi və Ekosistemin İcraedici Komitəsinə statusa dair hesabatların təqdim edilməsi;
 • Görüşlər (Ekosistemin İcraedici Komitəsi və idarəçilik ilə əlaqədar digər müzakirə platformaları) ərzində razılaşdırılmış tədbirlərin Strateji Aktivlərin məsul şəxslərinə həvalə olunmasını və tamamlanmaya qədər nəzarətdə saxlanmasını, gedişatının izlənməsini və lazım gəldikdə, statusu barədə hesabat verilməsini təmin edilməsi;
 • Ekosistemin İcraedici Komitəsinin görüşləri və idarəçilik ilə əlaqədar digər müzakirə platformaları ərzində razılaşdırılmış müvafiq məlumatların bölüşdürülməsini və tələb olunan tədbirlərin uyğunlaşdırılmasını təmin edərək rəhbər şəxslər (Strateji Aktivlərin baş icraçı direktoru və digər Baş inzibatçılar) və digər məsul şəxslər arasında kommunikasiyanın təmin edilməsi;
 • Fəaliyyət göstəriciləri üzrə mütəxəssislər ilə birlikdə fəaliyyət göstəricilərinin idarə olunması ilə əlaqədar siyasətlərin və yeni idarəçiliyə uyğun olaraq, prosedurların işlənib hazırlanması, onların şirkətin məqsədlərinə uyğunlaşdırılmasını təmin ediilməsi;
 • Ümumi xarakterli və Strateji Aktivlər üçün səciyyəvi istifadə hallarının statusunu və Ekosistemin İcraedici Komitəsinə və idarəçilik ilə əlaqədar digər müzakirə platformalarına hesabat verilməsini nəzarətdə saxlanılması və monitorinqinin aparılması;
 • İdarəçilik proseslərinin yaradılmasına dəstək göstərilməsi, effektivliyin və səmərəliliyin artırması üçün ehtiyac yarandığı hallarda, dəyişikliklərə dair tövsiyələrin verilməsi;.
 • Layihələrin idarə edilməsində və icrasında Layihənin idarə olunması üzrə məsul şəxsin layihənin əlaqələndirilməsi, nəzarətdə saxlanması, icrasına dəstək verilməsi və statusu barədə məlumatın yenilənməsi kimi vəzifələrin icrası;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Biznesin idarəedilməsi, menecment, hüquq və ya əlaqədar sahədə bakalavr dərəcəsi;
 • Uyğun sahə üzrə 5 il peşəkar təcrübə;
 • Güclü ünsiyyət və təqdimat bacarıqları;
 • İngilis, Azərbaycan və Rus dillərində mükəmməl bilikş Türk dilinin biliyi üstünlükdür;
 • MS Office və layihənin idarə olunması ilə əlaqədar proqram təminatının (MS Project, JIRA   və s.) mükəmməl biliyi;
 • PMP, PMI və ya IPMA (səviyyə B və ya ən azı C) sertifikasıyalarının mövcudluğu;
 • Güclü analitik bacarıqlar və biznes analizi qabiliyyəti üstünlükdür;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Biznes Qrupu daxilində Korporativ idarəetmə üzrə koordinator” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 iyun, 2023-cü il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılaraq müsahibəyə dəvət olunacaqlar.

 

Business Group Associate (NW)

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

Job description:

 • Analyze and understand complex information by making connections among business strategy, financials, and market dynamics (incl. best practices);
 • Support/perform financial due diligence to gain a better understanding of current financial situation and assess prospects of portfolio companies;
 • Support/conduct economic and/or operational feasibility analysis studies as per approved strategic plan for ecosystem expansion opportunities;
 • Identify and validate KPIs (key performance indicators) to accurately measure performance of portfolio companies against achieving their mission and strategic priorities;
 • Administer strategic and annual performance management process of portfolio companies, incl. objective/target setting, tracking and evaluation;
 • Support internal and cross functional projects (or use cases);
 • Maintain communication and relations with key stakeholders across portfolio companies, functions, streams and external parties;
 • Facilitate business and organizational alignment among portfolio companies, functions and streams by cooperating with key contact persons;

Experience, Competencies and Skills Required:

 • Bachelor or Master degree in Finance, Strategy or Business Management fields;
 • 4 years of professional experience in financial services, digital businesses, e-commerce, fintech, consumer products/retail, private equity, venture capital areas;
 • Strong analytical and problem solving skills;
 • Strong interpersonal communication and presentation skills;
 • Experience with analytical (e.g. Excel, Alteryx, DataIKU) and visualization (Tableau, Power BI) tools is an advantage;
 • CFA, FMVA certification;
 • Excellent knowledge of Azerbaijani, English and Russian;
 • Good knowledge of MS Office (Excel, PowerPoint, Word);

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail;
 • Put “Business Group Associate” in the subject line;
 • CVs should be sent by June 30, 2023.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

İşin təsviri:

 • Biznes strategiyası, maliyyə və bazar dinamikası (o cümlədən ən yaxşı təcrübələr daxil olmaqla) arasında əlaqə yaratmaqla mürəkkəb məlumatların anlayışı və təhlili;
 • Mövcud maliyyə vəziyyətini daha yaxşı başa düşmək və portfel şirkətlərinin perspektivlərini qiymətləndirmək üçün maliyyə araşdırmasının keçirilməsi / dəstək verilməsi;
 • Ekosistemin genişləndirilməsi imkanları üçün təsdiq edilmiş strateji plana uyğun olaraq iqtisadi və/və ya əməliyyat əsaslandırmaları təhlili tədqiqatlarının dəstəklənməsi/həyata keçirilməsi;
 • Portfel şirkətlərinin fəaliyyətlərini missiya və strateji prioritetlərinə nail olmaq baxımından dəqiq ölçmək üçün ƏFQ-lərini (Əsas Fəaliyyət Göstəriciləri) müəyyən edilməsi və təsdiqi;
 • Məqsəd/hədəfin müəyyən edilməsi, izlənilməsi və qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla portfel şirkətlərinin strateji və illik fəaliyyətlərinin idarə edilməsi prosesinin idarə edilməsi;
 • Daxili və şirkətlərarası layihələrə (use case də daxil olmaqla) dəstək göstərilməsi;
 • Portfel şirkətləri, funksiyalar, istiqamətlər və xarici tərəflər üzrə əsas maraqlı tərəflər ilə ünsiyyət və əlaqələrin idarə edlməsi;
 • Əsas əlaqədar adamlar ilə əməkdaşlıq edərək portfel şirkətləri, funksiyalar və istiqamətlər arasında biznes və təşkilati uyğunlaşmanın uzlaşdırılması;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Maliyyə, Strategiya və ya Biznesin idarəedilməsi sahəsində bakalavr və ya magistr dərəcəsi;
 • Maliyyə xidmətləri, rəqəmsal biznes, e-ticarət, fintech, istehlak məhsulları/pərakəndə satış, özəl kapital, vençur kapitalı sahələrində 4 illik peşəkar təcrübə;
 • Güclü analitik və problemlərin həll edilməsi bacarıqları;
 • Güclü ünsiyyət və təqdimat bacarıqları;
 • Analitik (məs. Excel, Alteryx, DataIKU) və vizuallaşdırma alətləri (məs.Tableau, Power BI) ilə təcrübə üstünlükdür;
 • CFA, FMVA üzrə sertifikasiya;
 • İngilis, Azərbaycan və Rus dillərində mükəmməl bilik;
 • MS Office proqramlarının (Excel, PowerPoint, Word) mükəmməl bilik səviyyəsi;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Biznes Qrupu daxilində mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 iyun, 2023-cü il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılaraq müsahibəyə dəvət olunacaqlar.

 

Business Group Analyst (NW)

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

Job description:

Presentation:

 • Prepare materials for senior leadership (periodic/ad hoc);
 • Prepare materials for SteerCo & ExCo (presentation & talking points);
 • Participate & minute meetings with partner organizations.

Research & Finance:

 • Financial analysis including financial modeling, sensitivity, and scenario analysis;
 • Identify insights by analyzing performance updates, research papers, and presentations;
 • Screening list of startup ideas and support evaluation of each idea for strategic fit.

Strategy:

 • Managing relations with assets, streams, and/or external startups;
 • Provide analytical support to strategic planning and monitoring process;
 • Conduct periodic stream-specific research and communicate a summary of findings.

Experience, Competencies and Skills Required:

 • Demonstrated aptitude for data & analytics, e-commerce, or innovation;
 • Exceptional analytical, financial modeling and quantitative problem-solving skills;
 • Proven record of leadership in a work setting and/or through extracurricular activities;
 • Ability to communicate analytical findings in a cohesive story both verbally and in writing;
 • Ability to work collaboratively in a team environment;
 • Ability to work effectively with people at all levels in an organization.

How to apply:

Interested candidates are requested to submit: “Business Group Analyst”

 • CV to e-mail;
 • Put “Business Group Analyst” in the subject line;
 • CVs should be sent by June 30, 2023.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

Biznes Qrupu daxilində Analitik vəzifəsinə tələblər:

Təqdimat:

 • Rəhbərlik üçün materialların hazırlanması (dövrü/növbədənkənar);
 • Müşahidə komitəsi və icraedici komitə üçün materialların hazırlanması (təqdimat və müzakirə mövzuları);
 • Tərəfdaş şirkətlərlə görüşlərdə iştirak və qeydlərin aparılması.

Araşdırma və Maliyyə:

 • Maliyyə modelləşdirməsi, həssaslıq və ssenari təhlili daxil olmaqla maliyyə təhlili;
 • Performans yeniləmələri, tədqiqat sənədləri və təqdimatların təhlili yolu ilə anlayışların müəyyənləşdirilməsi;
 • Startap ideyalarının ilkin seçim siyahısı və hər bir fikrin strateji baxımdan qiymətləndirməsi üçün dəstək.

Strategiya:

 • Aktivlər və/və ya xarici startaplar ilə əlaqələrin idarə edilməsi;
 • Strateji planlaşdırma və monitorinq prosesinə analitik dəstəyin göstərilməsi;
 • Dövrü olaraq xüsusi istiqamət yönümlü araşdırmaların aparılması və nəticələrin xülasəsi haqqında mlumatlandırma.

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Data və analitika, e-ticarət və ya innovasiya sahəsində qabiliyyət;
 • Yüksək analitik, maliyyə modelləşdirmə və riyazi problemləri həll etmə bacarıqları;
 • İşdə və/və ya işdənkənar fəaliyyətlərdə liderlik təcrübəsinin nümayiş etdirilməsi.;
 • Analitik aşkarlamaları əlaqəli olaraq həm şifahi, həm də yazılı şəkildə təqdim etmək bacarığı;
 • Komanda şəklində əməkdaşlıq mühitində işləmə bacarığı;
 • Təşkilatın bütün səviyyələrində insanlarla səmərəli işləmək bacarığı.

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Biznes Qrupu daxilində Analitik” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 iyun, 2023-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və/və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılaraq müsahibəyə dəvət olunacaqlar.

 

Project coordinator

Son tarix 01 iyl 2023 [email protected]

PASHA Holding invites candidates to fill the position of Project coordinator. This is a role within the Data Office Responsible for support in execution of Data Program and related projects. This includes but not limited by facilitation and coordination among the departments/divisions/functions, Effective program coordination for achieving Program targets and ensuring delivery within expectations.

Job description:

 • Provide efficient project coordination services to internal and external parties, ensuring high-quality deliverables;
 • Coordinate and support Functional Leaders in executing Data Programs, including planning and monitoring progress;
 • Collaborate with Holding companies’ responsible teams to ensure successful implementation of cross-company use cases (projects), acting as a point of contact for coordination, maintaining alignment and timely communication with key stakeholders;
 • Develop and maintain high-quality processes, procedures, and standards to enable cross-company use cases in collaboration with Holding companies’ data leads and other stakeholders;
 • Contribute to the annual data maturity assessment project, facilitating and managing all necessary project ceremonies to ensure transparent internal and external communication;
 • Facilitate discussions with stakeholders and translate those discussions into workflows, processes, standards, presentations, and requirements;
 • Monitor cross-company use cases’ implementation and development, report on KPIs regularly, and make necessary adjustments to achieve business goals.
 • Assist in preparing and coordinating meeting agendas, reporting, and presentations for working group meetings

Experience, Competencies and Skills Required:

 • Minimum bachelor’s degree in related field;
 • Minimum of 3 years of work experience in relevant field;
 • Availability of PMI certification (PMP), Prince 2 or the other PM certification;
 • Fluency in Azerbaijani, English and Russian;
 • Strong communication skills (verbal and written);
 • Vendor management skills;
 • Knowledge of software development processes, service delivery as plus;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail;
 • Put “Project coordinator” in the subject line;
 • CVs should be sent by the June 30, 2023.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

PAŞA Holdinq Layihə koordinatoru vakansiyasını doldurmaq üçün namizədləri dəvət edir. Bu vəzifə, Data Proqramının və əlaqədar layihələrin icrasına dəstək verməyə cavabdehdir. Buraya aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır: departamentlər/bölmələr/funksiyalar arasında dəstək və koordinasiya, Proqramın hədəflərinə nail olmaq üçün proqramın effektiv koordinasiyası və tapşırıqların gözləntilər daxilində icrasını təmin etmək.

 İşin təsviri:

 • Daxili və kənar tərəflərə layihələrin koordinasiyası ilə əlaqədar səmərəli xidmətlər göstərmək və yüksək keyfiyyətli nəticələrin təmini;
 • Data Proqramlarının icrası, o cümlədən planlaşdırma və işlərin gedişinin monitorinqi ilə əlaqədar Funksional bölmə rəhbərlərinin koordinasiyası və dəstək;
 • Koordinasiya, uzlaşmanın və əsas maraqlı tərəflərlə vaxtli-vaxtında məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi üçün əlaqə saxlanılması, şirkətlərarası istifadə ssenarilərinin (layihələrinin) müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün Holdinq şirkətlərinin məsul komandaları ilə əməkdaşlıq;
 • Holdinq şirkətlərinin data üzrə rəhbər işçiləri və digər maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq şəraitində şirkətlərarası istifadə ssenarilərinin həyata keçirilməsinə imkan yaratmaq üçün yüksək keyfiyyətli proseslər, prosedurlar və standartların işlənib hazırlaması və icrasının təmin edilməsi;
 • Daxili və kənar tərəflərlə şəffaf məlumat mübadiləsinin təminatı üçün bütün lazımi layihə rəsmiyyətlərini təşkil və idarə etməklə, məlumatların yetkinliyinin illik qiymətləndirilməsi layihəsində iştirak;
 • Maraqlı tərəflərlə müzakirələrin təmin edilməsi və həmin müzakirələrin iş sxemləri, proseslər, standartlar, təqdimatlar və tələblərə köçürülməsi;
 • Şirkətlərarası istifadə ssenarilərinin həyata keçirilməsi və inkişafını nəzarətdə saxlanılması, əsas fəaliyyət göstəriciləri haqqında müntəzəm olaraq hesabatların  təqdim edilməsi və biznes hədəflərinə nail olmaq üçün zəruri düzəlişlərin edilməsi;
 • İşçi qrupun iclasları üçün iclas gündəlikləri, hesabatlar və təqdimatların hazırlanması və koordinasiyasına yardım;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Müvafiq sahə üzrə minimum bakalavr dərəcəsi;
 • Əlaqədar sahədə ən azı 3 il peşəkar təcrübə;
 • PMI (PMP) sertifikasiyası, Proince 2 və ya layihələrin idarəedilməsi sahəsində digər sertifikasiyalar;
 • Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin səlis biliyi;
 • Güclü ünsiyyət bacarıqları (şifahi/yazılı);
 • Təchizatçıların idarə edilməsi üzrə bacarıqlar;
 • Proqram təminatının hazırlanması prosesləri, xidmətlərin göstərilməsi barədə biliklər üstünlükdür

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Layihə koordinatoru” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 iyun, 2023-cü il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən tələblərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.