“PASHA Holding”ə işçi lazımdır

PASHA Holding

Innovation Analyst (Investment stream)

Son tarix 01 apr 2023 – Müraciət et

Job description:

 • Support senior team members in forming the venture selection process (funnel);
 • Support senior team members in building out VC’s framework with which investments and portfolio companies are evaluated;
 • Conduct venture/startup sourcing through different channels and partnerships;
 • Conduct deal screening and due diligence on potential new investments (business analysis, industry thesis, competitive landscape, business/pricing model, and financial modeling/deal structuring) and communicate the insights to the investment team;
 • Prepare written materials, including investment memoranda and status reports;
 • Support senior team members in executing the project management and coordination/development of work plans, deliverables, and activities;
 • Organize and hold meetings with external and internal innovation-related stakeholders, and take notes as required;
 • Keep up-to-date the database of the deal-flow pipeline and track the execution of the related action items via project management tools;
 • Preparing market analyses and presentations to drive investment decisions and engagement with the company’s extensive network of corporate relationships;
 • Support development of regular trend analysis and function reporting as requested;
 • Develop emerging technology radars, and technology impact profiles, and organize informative bi-weekly newsletters and quarterly intelligence reports for Group employees around the various emerging technology trends, ecosystems, and best practices;
 • Keep yourself up to date in the technological and business field in order to quickly and effectively recognize business opportunities and industry/market emerging trends.

Knowledge, skills and experience required:

 • 1-4 years of total work experience, including 1 year of work experience in function/or 1 year of work experience in a specific industry;
 • Excellent verbal and written communication skills in Azerbaijani and English are a must; Turkish and Russian is preferable;
 • Bachelor’s/Master’s Degree in a quantitative field;
 • Experience in a startup environment, venture capital, or within the corporate innovation domain is desirable;
 • Professional presentation skills, Microsoft Office and Google Suite apps, programming and modeling apps;
 • Proficiency in financial concepts, financial modeling, and accounting;
 • Computer programming experience is a plus;
 • Strong analytical skills;
 • Demonstrated ability to thrive in an entrepreneurial environment with limited supervision (including proactively seeking guidance when needed);
 • Excellent interpersonal and networking skills with an ability to develop and maintain effective business relationships;
 • Time and organizational skills.

How to apply:

Interested candidates are requested:

 • Application form to be filled via PASHA Holding official website;
 • Applications /CVs should be sent by March 31, 2023.

Attention: The candidates will go through an initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeed based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

Işin təsviri:

 • Vençur bizneslərin seçilməsi prosesinin (seçim qıfı) formalaşdırılmasında yüksək vəzifəli komanda üzvlərinə dəstək vermək;
 • İnvestisiyaların və portfel şirkətlərinin qiymətləndirilməsində əsas götürüləcək Vençur Kapitalı üzrə əsas prinsiplərin formalaşdırılmasında yüksək vəzifəli komanda üzvlərinə dəstək vermək;
 • Müxtəlif kanallar və tərəfdaşlıqlar vasitəsilə vençur bizneslərin/startapların cəlb edilməsi prosesini həyata keçirmək;
 • Potensial yeni investisiyalar üzrə sövdələşmələrin ilkin yoxlanılmasını və lazımi araşdırmasını (biznes təhlili, sənaye araşdırması, rəqabət mühiti, biznes/qiymətqoyma modeli və maliyyə modelləşdirməsi/sövdələşmə strukturu) aparmaq və analitik məlumatları investisiya komandası ilə bölüşmək;
 • İnvestisiya memorandumu və status hesabatları da daxil olmaqla, yazılı materiallar hazırlamaq;
 • Layihələrin idarə edilməsində və iş planlarının, nəticələrin və fəaliyyətlərin koordinasiyasında/hazırlanmasında yüksək vəzifəli komanda üzvlərinə dəstək vermək;
 • İnnovasiyalarla bağlı olan xarici və daxili maraqlı tərəflərlə görüşlər təşkil etmək və keçirmək, tələb olunduqda qeydlər aparmaq;
 • Sövdələşmə imkanı verən kanallar üzrə məlumat bazasını müntəzəm olaraq yeniləmək və layihə idarəetmə alətləri vasitəsilə əlaqədar tapşırıqların icrasını izləmək;
 • İnvestisiya qərarlarının təşviq edilməsi və şirkətin geniş korporativ əlaqələr şəbəkəsi ilə əlaqə yaradılması üçün bazar təhlilləri və təqdimatları hazırlamaq;
 • Tələb olunduqda müntəzəm olaraq tendensiya təhlillərinin və funksiya üzrə hesabatların hazırlanmasına dəstək vermək;
 • Yeni texnologiya radarlarını, texnologiyaya təsir profillərini hazırlamaq və inkişaf etməkdə olan müxtəlif texnologiya tendensiyaları, ekosistemlər və qabaqcıl təcrübələr haqqında Qrupun işçiləri üçün iki həftədən bir informativ xəbər bülletenləri və rüblük analitik hesabatlar təşkil etmək;
 • Biznes imkanlarını və sənayedə/bazarda yeni yaranan tendensiyaları tez və səmərəli şəkildə müəyyən etmək üçün texnologiyalar və biznes sahəsindəki ən son xəbərlərdən məlumatlı olmaq.

Tələb olunan bilik, təcrübə və bacarıqlar:

 • 1-4 il ümumi iş təcrübəsi, o cümlədən funksiya üzrə 1 illik iş təcrübəsi /və ya müvaviq sektorda 1 illik peşəkar təcrübə;
 • Azərbaycan və İngilis dillərində mükəmməl şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları mütləqdir; Türk və Rus dillərini bilmək üstünlükdür;
 • Riyazi istiqamət üzrə bakalavr/magistr dərəcəsi;
 • Startap mühiti, vençur kapitalı və ya korporativ innovasiya sahəsində təcrübə arzuolunandır;
 • Peşəkar təqdimat bacarıqları, Microsoft Office və Google Suite proqramları, proqramlaşdırma və modelləşdirmə tətbiqləri;
 • Maliyyə konsepsiyaları və maliyyə modelləşdirməsi üzrə biliklər;
 • Kompüter proqramlaşdırma təcrübəsi üstünlükdür;
 • Mükəmməl analitik bacarıqlar;
 • Məhdud nəzarətlə sahibkarlıq mühitində inkişaf etmək bacarığının nümayiş etdirilməsi (ehtiyac yarandiqda fəal şəkildə məsləhət axtarmaq daxil olmaqla);
 • Əla fərdlərarası ünsiyyət və əlaqə bacarıqları və effektiv işgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək və saxlamaq bacarığı;
 • Son tarixlərə riayət etmək və təşkilatçılıq bacarıqları.

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • PAŞA Holdinqin rəsmi veb səhifəsi vasitəsilə anket forması doldurulmalı;
 • Müraciətlər 31 mart 2023-cü il tarixinə qədər qəbul edilir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq və onlar müsahibəyə dəvət ediləcəkdir.