“AzerGold”a işçilər axtarılır

AzerGold CJSC

İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə baş mütəxəssis

Son tarix 18 mar 2023 – Müraciət et

Əsas vəzifə və öhdəliklər:

 • ISO 270001 üzrə informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi çərçivəsinin və İT risklərinin idarə edilməsi proqramı bazasının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinə nəzarət.
 • Rislərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi proseslərinin təkminləşdirilməsi.
 • Bütün texnologiya layihələri, sistem və xidmətlər üzrə siyasət və standartların ardıcıl tətbiqini təmin etmək.
 • Kibertəhlükəsizlik siyasəti və prosedurlarının bütün işçilərə çatdırılması və tələblərin yerinə yetirilməsini təmin etmək.
 • Fəlakətin bərpası və işin davamlılığı planlarının yerində olmasını və sınaqdan keçirilməsini təmin etmək.
 • Nəticələrin təhlili daxil olmaqla kibertəhlükəsizlik pozuntuları ilə bağlı insidentlərin idarə edilməsini həyata keçirmək.
 • Müntəzəm təhlükəsizlik auditlərini həyata keçirmək.
 • İnsidentlər zamanı texniki dəstək göstərmək.
 • İdentifikasiya və girişin idarə edilməsinə nəzarət etmək.
 • Komanda üzvlərinə müvafiq təlimlər keçirmək və məsləhət vermək.
 • Kibertəhlükəsizlik riski və proqram yeniləmələri haqqında rəhbərliyə hesabat vermək.
 • Layihə və ya əməliyyat xidmətlərinin bir hissəsi olaraqmüştərilərə İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə məsləhət xidmətləri göstərmək.
 • GDPR uyğunluğu və təhlükəsizlik üzrə ən yaxşı təcrübələri paylaşmaqla kömək etmək.
 • Qlobal miqyasda mövcud texniki mühiti nəzərdən keçirmək, dəyişikliklər təklif etmək, İT Təhlükəsizliyini təkmilləşdirmək üçün dəyişiklikləri idarə etmək.
 • Yeni təhlükəsizlik imkanlarını və çağırışlarını müəyyən etmək və risklərin aradan qaldırılması üçün tədbirlərn görmək.
 • Rəhbərlik tərəfindən digər vəzifələr təyin oluna bilər.

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:

 • HP, IMB, VMWare, Microsoft, Linux və s. kimi təchizatçılar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq İT-nin bütün aspektləri üzrə mükəmməl bilik.
 • Həm yerli, həm də bulud infrastrukturu üzrə mükəmməl bilik.
 • Yaxşı ünsiyyət bacarıqları, məntiqi düşünmək bacarığı, problem həll etmə bacarığı,təşkilatçılıq bacarıqları, iş yükünü prioritetləşdirmək və vaxtı idarə etmə bacarığı.
 • Dil bilikləri: Azərbaycan dili (səlis), İngilis dili (yaxşı), rus dili (yaxşı);
 • CISSP, CISA və CompTIA Security sertifikatları arzuolunandır.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:

 • Kompüter Elmləri, İnformasiya Sistemləri ixtisasları üzrə ali təhsil.
 • Risklərin idarə edilməsi informasiya təhlükəsizliyi və İT işlərinin kombinasiyası üzrə ən azı 3 il iş təcrübəsi.

İş qrafiki:

 • İş saatları: 09:00 – 18:00;
 • Nahar fasiləsi: 13:00-14:00;
 • Şənbə və Bazar istirahət günüdür.

 

Növbə rəisə (metallurgiya sahəsi üzrə) / CİL zavodu

Son tarix 18 mar 2023 – Müraciət et

Əsas vəzifə və öhdəliklər:

 • Aparılan əməliyyatların razılaşdırılmış plana uyğun olmasına nəzarət etmək;
 • Topa aşındırma sahəsinə və kömürə gündəlik məhlul axınının planlanan şəkildə olmasına nəzarət etmək;
 • Gündəlik metallurgiya (metallurji balans) hesabatının hazırlanmasına nəzarət etmək;
 • Qızıl axınının ölçülməsinə nəzarət;
 • Topa qələviləşdirmə sahəsində Aqlomerator məhsulunun gündəlik olaraq izlənməsinə nəzarət etmək;
 • Aylıq sütun (yığın) testlərinin təşkili, Topa qələviləşdirmə sahəsindən gündəlik filiz nümunələrinin götürülməsinə nəzarət etmək;
 • Gündəlik məhlul nümunəsinin götürülməsi, məhlulda pH, sianid və qızıl-gümüş tərkibinin yoxlanılmasına nəzarət etmək;
 • Sianidlə leach performansın və kömürün adsorbsiya aktivliyini (adsorbsiya performansı) müəyyən etmək üçün nümunə nəticələrini gündəlik izləmək;
 • Bütün nümunələrin gündəlik toplanmasına nəzarət etmək;
 • Götürülən nümunələrin və nümunə götürülmə üsulunun yaxşı olmasını təmin etmək, tədqiq etmək və lazım olarsa inkişaf etdirmək;
 • Bütün testlərin standart əməliyyat prosedurları ilə uyğun olmasına nəzarət etmək;
 • Şüşə diyirləmə testinin lazımi qaydada həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
 • Topa qələviləşdirmə sahəsində lazım olan sementin yoxlanılması üçün sement istifadə testinin aparılmasına nəzarət etmək;
 • Topa qələviləşdirmə sahəsində perkolyasiya (süzülmə) səviyyəsini yoxlamaq üçün stabillik testinin aparılmasına nəzarət etmək;
 • Regenerasiya olunmuş və turşu ilə yuyulmuş kömürün təzə kömür və doymuş/boş kömürə görə aktivliyinin həftəlik olaraq ölçülməsinə nəzarət etmək;
 • Emal sahəsi və qızıl otağında maksimum qızıl çıxımına nail olmaq üçün reaktiv istehlakının optimallaşdırılmasına nəzarət etmək;
 • Hasilat prosesində xammalın sərfinin uçotunu və nəzarətini təmin etmək;
 • Hasilat prosesi barədə günlük, həftəlik və aylıq hesabatların verilməsinə nəzarət etmək;
 • Metal əritmə və qəlibləmə prosesinin təşkilinə nəzarət etmək;
 • Şöbəyə həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə tərtib edilmiş iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra edilməsində iştirak etmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:

 • Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;
 • Hasilat norma və qaydalarını bilməli;
 • Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), İngilis dili (yaxşı), Rus dili arzuolunandır. Microsoft Office proqramlarını bilməli.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:

 • Kimya mühəndisliyi və metallurgiya ixtisası üzrə ali təhsil;
 • Minimum 1 il müvafiq sahədə iş təcrübəsi.

İş qrafiki:

 • Növbəli iş rejimi