“Veysəloğlu” Şirkətlər Qrupu işçi axtarır

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu

Sistem və Şəbəkə Təhlükəsizliyi şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi

Son tarix 20 yan 2023 – [email protected]

Öhdəliklər:

 • Şöbənin işçilərinə metodoloji köməklik göstərir, şöbə müdiri olmadıqda onu əvəz edir.
 • Şöbə işçilərinə verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün işləri əlaqələndirir.
 • Cəlb olunduğu layihələrdə şöbənin cavabdehlik daşıdığı məsələləri koordinasiya edir.
 • Şirkətin lokal şəbəkəsinin sxeminin hazırlanmasında iştirak edir.
 • Lokal şəbəkənin seqmentləşdirilməsində iştirak edir və seqmentlərin təhlükəsizliyinə nəzarət edir.
 • Perimetrdə və lokal şəbəkədə yerləşən qoruyucu firewall avadanlıqlarını konfiqurasiya edir və nəzarət edir.
 • Firewall avadanlıqlarında icazələrin verilməsini təmin edir.
 • Firewall və digər təhlükəsizlik avadanlıqlarının, eləcə də servislərin işlək olmasını təmin edir və loqlama mexanizmlərini konfiqurasiya edir.
 • Kiritik informasiya sistemlərinin və avadanlıqların təhlükəsizlik tələblərinə uyğun sazlanmasını təmin edir.
 • Web proqramların təhlükəsizliyini təmin edən nəzarət sistemini qurur və işinə nəzarət edir.
 • Şirkətin kritik informasiya resurslarında olan dəyişikliklərin həyata keçirilməsində kibertəhlükəsizlik nəzarət mexanizmlərini sazlayır.
 • Periodik olaraq daxili və xarici nüfuzetmə və boşluqların müəyyən edilməsi testlərini yerinə yetirir.
 • İş fəaliyyətini İnformasiya təhlükəsizliyi və İT şöbələri ilə koordinasiya edir.
 • Daxili audit, risk və informasiya təhlükəsizliyi yoxlamaları nəticəsində ortaya çıxmış kibertəhlükəsizlik üzrə boşluqları aradan qaldırır.
 • Şirkətin əməliyyatlarının dayanıqlığı və qəzalardan bərpa planlaşdıırlmasında, testləşdirilməsində və icrasında iştirak edir.
 • Kibertəhlükəsizlik üzrə dövri status hesabatlar hazırlanmasında iştirak edir.
 • Kompüter təhlükəsizliyi insidentlərinə cavab tədbirləri və informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı insidentlərin texniki araşdırmalarını nəzərdən keçirilməsi

Tələblər: 

 • Ali təhsil(ixtisas üzrə üstünlük verilən).
 • Staj 2-3 il.
 • Şəbəkə, Sistem, Təhlükəsizlik avadanlıqları və bu avandalıqların əməliyat sistemləri üzrə anlayışlar və Beynəlxalq İT standartları üzrə biliklər.
 • CCSP, CEH, ISO27001:2013, COBIT 5 biliklərini tətbiq etmə qabiliyyəti.

Karyerasını bizimlə davam etmək istəyən namizədlər mövzu hissəsində “Sistem və Şəbəkə Təhlükəsizliyi şöbəsi aparıcı mütəxəssis” yazmaqla, öz CV-lərini göndərə bilərlər.