“PASHA Holding” işçilər axtarır – VAKANSİYALAR

PASHA Holding

Financial Reporting Senior Specialist

Son tarix 26 noy 2022 [email protected]

Job description:

 • Preparation of semiannual and annual consolidated and standalone financial reports as well as timely and proper notes thereon;
 • Ensure sustainable and effective communications with external auditors, Group Companies, their finance staffs and other third parties;
 • Analyzing of financial reports of Group companies, implementation of required compatibility and innovations, assurance of their compliance with common standards and eliminating existing inconsistencies;
 • Investigation of current and new International Financial Reporting Standards (IFRS) identifying impacts and suggesting relevant proposals;
 • Constant measures for improvement of the accountability cycle (automation, simplification, deepening, etc.);
 • Constant reviewing, updating Group accounting policies and assessment the possibility of implementation in all Group Companies;
 • Preparation of monthly management reports and analyzing as well as providing different financial analyses;
 • Participation in organization, formation, implementation of budget planning process and participation at analysis of budget and planning.

Experience, Competencies and Skills Required:

 • Bachelor’s degree in Finance/Accounting;
 • 5 years of professional experience in financial reporting function;
 • Strong analytical skills;
 • Strong communication and presentation skills;
 • Good knowledge of Azerbaijani, English and Russian;
 • Good knowledge of MS Office (including MS Excel Macro) and knowledge of SAP, Alteryx is an advantage.
 • ACCA, CIMA, CPA, CFA and other financial certifications are preferable;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit: “Financial Reporting Senior Specialist

 • CV to e-mail;
 • Put “Financial Reporting Senior Specialist” in the subject line;
 • CVs should be sent by November 25, 2022.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

İşin təsviri:

 • Yarımillik və illik konsolidə olunmuş və fərdi maliyyə hesabatlarının, onlara dair qeydlərin vaxtında və düzgün hazırlanması;
 • Kənar auditorlar, Qrup Şirkətləri, onların maliyyə komandaları və digər üçüncü tərəflərlə davamlı və effektiv kommunikasıyanın təmin olunması;
 • Qrup Şirkətlərinin maliyyə hesabatlarının təhlilinin aparılması, zəruri uyğunlaşma və yeniliklərinin tətbiqi, onların ümumi normalara uyğunluqlarının yoxlanılması və mövcud uyğunsuzluqların aradan qaldırılması;
 • Mövcud və yeni nəşr olunmuş Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının araşdırılması, təsirinin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq təkliflərin irəli sürülməsi;
 • Davamlı olaraq hesabatlılıq dövrünün qısaldılması tədbirlətinin aparılması (məsələn, avtomatlaşdırma, hesabatlılıq paketləri və s.);
 • Qrup mühasibat uçotu siyasətinin davamlı baxılması, yenilənməsi, bütün Qrup Şirkətlərinə tətbiqi imkanlarının qiymətləndirilməsi;
 • Aylıq rəhbərlik hesabatların hazırlanması və təhlillərin aparılması, müxtəlif maliyyə təhlillərin aparılması;
 • Büdcə planlama prosesisinin təşkilində, formalaşmasında, icrasında və büdcə, planlama təhlillərində iştirak.

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Maliyyə/mühasibatlıq sahəsinə bakalavr dərəcəsi
 • Maliyyə hesabatı sahəsində 5 il peşəkar təcrübə;
 • Güclü analitik bacarıqları;
 • Güclü ünsiyyət və təqdimat bacarıqları;
 • Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin yüksək səviyyədə biliyi;
 • MS Office proqramlarının (o cümlədən MS Excel Macro) mükəmməl biliyi və digər proqramların (məs. SAP, Alteryx) biliyi üstünlükdür;
 • ACCA, CİMA, CPA, CFA və digər maliyyə yönümlü sertifikasiyaların olması üstünlükdür;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Maliyyə hesabatı üzrə baş mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 25 noyabr, 2022-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılaraq müsahibəyə dəvət olunacaqlar

 

Middle System Reliability Engineer

Son tarix 26 noy 2022 [email protected]

We are looking for a Middle System Reliability Engineer to support our product delivery and ensure stability of our systems. Someone who is a collaborator and have history of being a great executing engineer, a person that is not committed to building something 100% yourself and can look at what others have done externally (i.e. using a 3rd party tool) and who can simplify the most complex problems down to the critical parts that need to be done. Who have an experience of  supporting huge IT platforms, solving tickets and fit to SLA.

Job description:

 • Support the current and future infrastructure requirements of Data Platform;
 • Support our solution on provided infrastructure;
 • Perform and support collaborative engineering work such as installation, troubleshooting, system updates, migrations, and rollbacks;
 • Support the engineers and business with multiple environments;
 • Organize access;
 • Analysis of emergency incidents;
 • Using methodologies Scrum Agile, Kanban Agile;

Education, Experience and Skills Required:

 • Bachelor’s  degree in Computer science or relevant area;
 • Min 2 years of professional experience in relevant area;
 • Administration of Linux OS servers;
 • Understanding of Docker, docker-machine, docker-compose;
 • Understanding of Kubernetes / OpenShift technology;
 • Monitoring Grafana + Prometheus + Zabbix;
 • Understanding of git and branching strategies;
 • Understanding of DataBase administration;
 • Familiarity with Spark, Hadoop;
 • At least one scripting language as Bash/Python;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail ;
 • Put  “System Reliability Engineer” in the subject line;
 • CVs should be sent by November 25, 2022.

Attention: Candidatures not eligible for the requirements of this position, not following the above rules or applied after the deadline will not be considered.

 

Məhsul icrasını dəstəkləmək və sistemlərimizin sabitliyini təmin etmək üçün Sistem etibarlılığı üzrə mühəndis axtarırıq. Bu, icraçı mühəndis kimi qabaqcıl təcrübəsi olan və əməkdaşlıq edə bilən şəxs, hər hansı məhsulu 100% öz gücü ilə qurmağı qarşısına məqsəd qoymayan və başqalarının etdiklərini kənardan müşahidə edə bilən (məsələn, üçüncü tərəfin vasitələrindən istifadə etməklə) və ən mürəkkəb problemləri icra edilməli kritik hissələrə qədər sadələşdirə bilən şəxs olmalıdır. Bu vəzifəyə namizəd böyük İT platformalarını dəstəkləməkdə və xidmət sifarişləri biletlərini (tiketləri) həll etməkdə təcrübəsi olan və SLA səviyyəsinə uyğun olan şəxs olmalıdır.

İşin təsviri:

 • Data platformasının cari və gələcək infrastruktur tələblərinə dəstək göstərilməsi;
 • Təqdim olunan infrastrukturda həllərin dəstəklənməsi;
 • Quraşdırma, problemlərin diaqnostikası, sistemin yenilənməsi, miqrasiya və ilkin vəziyyətə dönüş kimi birgə mühəndislik işlərini yerinə yetirilməsi və dəstəklənməsi;
 • Mühəndislərin və şirkətin bir çox mühitlərlə dəstəklənməsi;
 • Girişin təşkil edilməsi;
 • Qəza hallarının təhlil edilməsi;
 • Scrum Agile, Kanban Agile metodologiyalarından istifadə;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Kompüter elmləri və ya əlaqəli sahədə bakalavr dərəcəsi;
 • Müvafiq sahə üzrə azı 2 il peşəkar təcrübə;
 • Linux OS serverlərinin administrasiyası;
 • Docker, docker-machine, docker-compose platformalarını başa düşmək;
 • Kubernetes/OpenShift texnologiyası haqqında anlayış;
 • Grafana + Prometheus + Zabbix üzrə monitorinq;
 • ”Git” və ”şaxəli keçid” (branching) strategiyalarını başa düşmək;
 • Məlumat bazası idarəçiliyini başa düşmək;
 • Spark, Hadoop ilə tanışlıq;
 • Bash/Python kimi ən azı bir skript dili;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Sistem etibarlılığı üzrə mühəndis” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 25 noyabr, 2022-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

 

Baş məhsul sahibi

Son tarix 26 noy 2022 [email protected]

PAŞA Holdinq namizədləri “Baş məhsul sahibi” vəzifəsi üçün açılmış vakansiyaya müraciət etməyə dəvət edir. Vəzifəni tutacaq şəxs PAŞA Holdinq üçün məlumat potensialının üzə çıxarılmasını qarşıya məqsəd qoymuş Dafa Ofisinin daxilində fəaliyyət göstərəcəkdir. Data Ofisinin tərkibində və qrupun Baş məhsul sahibi qismində siz, şirkət boyu və şirkətdaxili əməkdaşlıq imkanlarının müəyyənləşdirilməsində və reallaşdırılmasında aparıcı rol oynayacaqsınız. Siz qrupun məlumatlarının toplanması, təhlil edilməsi və monetizasiya olunması istiqamətində göstərdiyimiz səylərə rəhbərlik edəcək və bazarda iştirak payımızın böyüməsinə, əməliyyatlarımızın optimallaşdırılmasına, müştəri məmnuniyyətinin artırılmasına yardım etmək üçün üçüncü tərəflər ilə tərəfdaşlıqların qurulmasına çalışacaqsınız.

Vəzifə tələbləri:

 • Data Ofisində Baş məhsul sahibi qismində siz, çoxsaylı analitik tətbiq vasitələrinin strategiyasına və icrasına rəhbərlik edəcəksiniz. Siz həmçinin, məhsulun layihələndirilməsi qrupunun tərkibində çalışacaq, lakin Biznes, Mühəndislik, Məlumatların işlənməsi və Dəyişiklik funksiyaları arasında üfüqi istiqamətdə kollektiv əməkdaşlıq əlaqəsini təmin edən şəxs olacaqsınız;
 • Bu, real biznes mənfəətinin təmin olunmasına məsuliyyət daşıyan data analitiklərindən və data üzrə mütəxəssislərdən ibarət qrupa cavabdeh olan rəhbər vəzifədir. Bu, yüksək səviyyəli vəzifədir, siz təşkilat boyu (C səviyyəsinədək) biznes rəhbərləri və tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq edəcək, qeyd edilən vəzifədə müvəffəqiyyətli olmaq üçün daha çox maliyyə sahəsinə üstünlük verilməklə, qrupa rəhbərlik, məhsul üzrə təmsilçilik və analitika təcrübəsinə ehtiyac duyacaqsınız;
 • Sizin Agile idarəetmə tipli təşkilatda əvvəlki iş təcrübənizin olması, məhsulun idarə olunması ilə əlaqədar məsələləri dərindən anlamağınız, analitiklərdən, konkret mövzu üzrə ekspertlərdən, sistem arxitektorlarından və data analitiklərindən ibarət Agile icra qrupuna rəhbərlik etmək, onu inkişaf etdirmək və ilhamlandırmaq bacarığınızın olması tələb ediləcək;
 • Siz biznes istifadəçilərinin əsas motivasiyalarını başa düşmək üçün qeyd edilən tələblərdən kənara çıxan marağa və stimula malik olmalısınız. Siz biznes dəyərini artıran əsl müştəri mərkəzli məhsulların işlənib hazırlanmasında yüksək həvəs nümayiş etdirməlisiniz. Siz məhsulunuzla qürur duymalı, onun barəsində hərtərəfli bilik toplamalısınız. Siz məhsulunuzun insani timsalı olmalı, onun komponentlərini nümayiş etdirən demo variantları işə salmağı bacarmalı, rəyləri toplamalı və əlavə tələbləri müəyyən etməlisiniz. İşlərini daha səmərəli və qənaətbəxş şəkildə yerinə yetirməkdə məhsulunuzun müştərilərə göstərə biləcəyi yardımı başa düşmək üçün onlar ilə müzakirələr aparmalısınız. Siz məhsulun faydasını əyani şəkildə nümayiş etdirmək və dəstək qazanmaq üçün demo variantı yuxarı vəzifəli maraqlı tərəflərə də nümayiş etdirməlisiniz;
 • Siz innovasiya tərəfdarı olmalı və yeni texnologiyaların tətbiqinə və yeni icra metodlarına həvəslə yanaşmalısınız. Siz sənayedə təmayüllərin öyrənilməsinə vaxt ayırmalı, digər məhsul qrupları ilə əlaqə yaratmalı və məhsul üzrə yol xəritəsinin hazırlanmasında onların qeydlərini nəzərə almalısınız;

Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

Minimum bacarıq və təcrübə:

 • Uzunmüddətli əlaqələrin yaradılması, qərarların qəbul olunmasına şərait yaradılması, prioritetlərin əsaslandırılması və müvafiq qaydada, risklərin rəhbərliyin diqqətinə çatdırılması üçün maraqlı tərəflərin idarə olunması və onlarla əlaqələrin yaradılması üzrə mükəmməl bacarıqlar;

Mühüm bacarıq və təcrübə:

 • Baş məhsul sahibi və ya biznes analitiki qismində son məhsulun tam şəkildə təhvil prosesi üzrə təcrübə;
 • Digər əlaqədar komponentlər ilə birlikdə sınaqdan çıxarıla bilən qəbul meyarları əsasında yüksək keyfiyyətli istifadəçi nümunələrini təqdim edə bilmə və müzakirələrin aparılmasına təşviq edən və əməkdaşlığa şərait yaradan vizual xəritələrdən istifadə bacarığı;
 • Müxtəlif komandalar arasında əməkdaşlıq edərək, layihənin icrasını təmin etmə bacarığı. Qənaətbəxş səviyyədə təfsilatlı olmaqla buraxılış planlarına sahib çıxma və onları idarə etmə, həmçinin, məqsədlərin əldə olunmasına təsir göstərə bilən riskləri və məsələləri aşkara çıxarma və onlara qarşı cavab tədbiri görmə bacarığı;
 • İcra metodologiyalarına və proseslərinə Agile və praqmatik yanaşma üsuluna açıq olmaqla yanaşı Çevik sistem barədə müvafiq bilik;

Arzu olunan bacarıq və təcrübə:

 • Qrupun mənfəətinə xidmət göstərən məhsulların və xidmətlərin icrasına motivasiya;
 • Məlumatların işlənməsinin və proqram təminatının layihələndirilməsinin kəsişdiyi sahədə layihələrin icrası üzrə təcrübə;
 • Müəssisə miqyasında həllərin arxitekturası və məlumatların təhlükəsizliyi prinsipləri barədə bilik;
 • Hər hansı kodlaşdırma dili və texologiyaları barədə bilik;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Baş məhsul sahibi” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 25 noyabr, 2022-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

 

PASHA Holding invites candidates to fill the position of “Senior Product Owner”. This is a role within the Data Office focused on unlocking the potential of data for PASHA Holding. As part of the Data Office and as a group Senior Product Owner you will play a leading role in identifying and realizing opportunities for cross company and intra-company collaboration. You will lead our efforts to gather, analyze and monetize group data and work on establishing partnerships with third parties to help grow our market share, optimize operations and increase customer satisfaction.

Requirements:

 • As the Senior Product Owner within Data Office, you will lead the strategy and implementation of multiple analytics applications. You will work as part of the product engineering team but will be the horizontal link that joins together cross team collaboration between Business, Engineering, Data Science and Change functions;
 • This is a managerial role with accountability for the team of data analysts and scientists responsible for delivering real business benefit. It is a high profile role and you will be working with business leaders and partners across the organization (to C-level) and will need team lead, product ownership and analytics experience, preferably, in the finance domain to be successful in this role;
 • You will have worked previously in an Agile organization, will have a strong understanding of product management, and the ability to lead, develop and inspire an Agile delivery team of analysts, SMEs, developers, architects and data analysts;
 • You have the curiosity and drive to understand underlying motivations of business users that goes beyond stated requirements. You are passionate to develop genuinely customer centric products that provide business value. You take pride in your product and will develop deep knowledge in it. You will be the human face of the product and be able to run demos outlining its features and gather feedbacks and additional requirements. You will sit with your customers to understand how your product can help them to perform their jobs in a more efficient and fulfilling manner. You will run demos with senior stakeholders outlining its benefit case and secure their support;
 • You are an advocate for innovation and get excited about new technologies and new ways of doing things. You will invest time to learn about trends in industry, network across other product teams and feed that into the product roadmap;

Education, Experience and Skills Required:

Minimum:

 • Excellent stakeholder management and communication skills to establish lasting relationships, facilitate decision making, challenge priorities and escalate risks as appropriate.

Essential:

 • Experienced in end-to-end product delivery lifecycle as a Product Owner or Business Analyst;
 • Be able to create high quality user stories with testable acceptance criteria along with other related artifacts; be able to use visual maps that encourage discussions and facilitate collaboration;
 • Be able to drive project delivery, collaborating across different teams. Own and manage release plans with sufficient level of detail and be able to spot and action risks and issues that may affect achieving the objectives;
 • Good knowledge of Agile, yet open to flexible and pragmatic approach to delivery methodologies and processes;

Desirable:

 • Motivated to deliver products and services that are for the benefit of the group;
 • Experience in delivering projects at the intersection of data science and software engineering;
 • Knowledge of enterprise-scale solution architecture and data security principles;
 • Knowledge of any coding languages and technologies;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail;
 • Put “Senior Product Owner” in the subject line;
 • CVs should be sent by November 25, 2022.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

Business Group Analyst (new wave)

Son tarix 26 noy 2022 [email protected]

Job description:

Presentation:

 • Prepare materials for senior leadership (periodic/ad hoc)
 • Prepare materials for SteerCo & ExCo (presentation & talking points)
 • Participate & minute meetings with partner organizations

Research & Finance:

 • Financial analysis including financial modeling, sensitivity, and scenario analysis
 • Identify insights by analyzing performance updates, research papers, and presentations
 • Screening list of startup ideas and support evaluation of each idea for strategic fit

Strategy:

 • Managing relations with assets, streams, and/or external startups
 • Provide analytical support to strategic planning and monitoring process
 • Conduct periodic stream-specific research and communicate a summary of findings

Experience, Competencies and Skills Required:

 • Demonstrated aptitude for data & analytics, e-commerce, or innovation
 • Exceptional analytical, financial modeling and quantitative problem-solving skills
 • Proven record of leadership in a work setting and/or through extracurricular activities
 • Ability to communicate analytical findings in a cohesive story both verbally and in writing
 • Ability to work collaboratively in a team environment
 • Ability to work effectively with people at all levels in an organization

How to apply:

Interested candidates are requested to submit: “Business Group Analyst”

 • CV to e-mail ;
 • Put “Business Group Analyst” in the subject line;
 • CVs should be sent by November 25, 2022.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.
 

Biznes Qrupu daxilində Analitik vəzifəsinə tələblər:

Təqdimat:

 • Rəhbərlik üçün materialların hazırlanması (dövrü/növbədənkənar);
 • Müşahidə komitəsi və icraedici komitə üçün materialların hazırlanması (təqdimat və müzakirə mövzuları);
 • Tərəfdaş şirkətlərlə görüşlərdə iştirak və qeydlərin aparılması;

Araşdırma və Maliyyə:

 • Maliyyə modelləşdirməsi, həssaslıq və ssenari təhlili daxil olmaqla maliyyə təhlili;
 • Performans yeniləmələri, tədqiqat sənədləri və təqdimatların təhlili yolu ilə anlayışların müəyyənləşdirilməsi;
 • Startap ideyalarının ilkin seçim siyahısı və hər bir fikrin strateji baxımdan qiymətləndirməsi üçün dəstək;

Strategiya:

 • Aktivlər və/və ya xarici startaplar ilə əlaqələrin idarə edilməsi;
 • Strateji planlaşdırma və monitorinq prosesinə analitik dəstəyin göstərilməsi;
 • Dövrü olaraq xüsusi istiqamət yönümlü araşdırmaların aparılması və nəticələrin xülasəsi haqqında mlumatlandırma;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Data və analitika, e-ticarət və ya innovasiya sahəsində qabiliyyət;
 • Yüksək analitik, maliyyə modelləşdirmə və riyazi problemləri həll etmə bacarıqları;
 • İşdə və/və ya işdənkənar fəaliyyətlərdə liderlik təcrübəsinin nümayiş etdirilməsi.;
 • Analitik aşkarlamaları əlaqəli olaraq həm şifahi, həm də yazılı şəkildə təqdim etmək bacarığı;
 • Komanda şəklində əməkdaşlıq mühitində işləmə bacarığı;
 • Təşkilatın bütün səviyyələrində insanlarla səmərəli işləmək bacarığı.

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Biznes Qrupu daxilində Analitik” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 25 noyabr, 2022-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və/və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılaraq müsahibəyə dəvət olunacaqlar.