“Avrasiya Bank” pulu nədən qazanır?

İndex.az Azərbaycanın ən kiçik banklarından olan «Bank Avrasiya»nın gəlir mənbələrini təqdim edir.

20220-ci ilin ilk yarım illiyinin nəticələrinə görə, «Bank Avrasiya»nın 7 milyon 329 min manat təşkil edib. Bunun böyük hissəsi – 5 milyon 094 min manatı kredit portfeli üzrə faizlərdən daxil olub.

Ümumiyyətlə, «Bank Avrasiya»nın gəlirlərinin 81%-i faiz, yalnız 18%-i qeyri-faiz gəlirlərindən ibarətdir.

Digər gəlirlərin məbləği və onun ümumi gəlirlərdəki payı aşağıdakı kimidir.

                                                                                             Min manat
Gəlir mənbələri Məbləğlər Ümumi gəlirdə payı
Kredit portfeli üzrə faiz gəliri 5 094 70%
QK-a investisiyadan gəlir 505 7%
Digər banklara depozitlərdən gəlirlər
Digər banklara kreditlərdən gəlirlər 250 3%
Komissiya haqları 880 12%
Valyuta əməliyyatlarından gəlirlər 425 6%
Digər faiz gəlirləri 107 1%
Digər qeyri-faiz gəlirləri 70 1%
     
CƏMİ GƏLİRLƏR 7 329 100%

Mənbə – FED.az