“PASHA Holding”ə işçi axtarılır – VAKANSİYA

PASHA Holding

Senior Risk Analyst

Son tarix 01 okt 2022 – [email protected]

Job description:

 • Enhancement of framework for effective measurement of Credit Portfolio across the Group and associated models/processes;
 • Provide requirements and inputs, particularly with regard to credit risk recognition, measurement and its reporting as part of the core team for implementation of key credit risk (e.g. Credit Management framework, IFRS 9 impairment);
 • Develop and enhance the Market risk and Liquidity risk management frameworks;
 • Support in enhancement and development of group companies internal stress test financial models;
 • Enhancement of retail provision models, SME provision models, mortgage provision model and other credit portfolio models;
 • Enhancements to the Credit Measurement Framework; which include rating models (PD) and LGD/ EAD measurement as well as their timely calibration;
 • Enhancement of retail provision models, SME provision models, mortgage provision model and other credit portfolio models;
 • Development of risk models and tools for measurement of market risk of group banks’ trading and banking book;
 • Assessment of the Bank’s Liquidity Risk Management framework, including identifying the key liquidity and funding risks to which the group companies are exposed;
 • Support group companies with development of ICAAP models;
 • Draw up recommendations and pro-actively advise management on preventive and corrective actions in order to prevent and mitigate financial risks;
 • Train and coach involved parties, ensuring understanding, adoption, awareness, and proper implementation of policies, procedures and advise in the field;
 • Serve as a resource to internal and external stakeholders in the resolution of risk management issues and queries;
 • Support Group Risk Director in carrying out other responsibilities relevant to the job role;

Experience, Competencies and Skills Required:

 • At least Bachelor degree in Finance/Banking and related fields;
 • At least 5 years of relevant industry experience;
 • Strong communication, negotiation skills and problem solving skills;
 • Strong analytical thinking and good statistics knowledge;
 • Advanced  knowledge of MS Office (Excel, PowerPoint);
 • Knowledge of data science/analytics tools such as R, Python, or Tableau is advantage;
 • FRM or CFA certification is an advantage;
 • Experience working with IFRS tools such as scorecards and ratings models for business and retail loans based on Moody’s rating methodology is advantage;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

 • CV to e-mail address ;
 • Put  “Senior Risk Analyst” in the subject line;
 • CVs should be sent by 30 September 2022.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview

 

İşin təsviri:

 • Qrup daxilində və əlaqəli modellər/proseslər üzrə Kredit Portfelinin effektiv ölçülməsi üçün çərçivənin təkmilləşdirilməsi;
 • Əsas kredit riskinin həyata keçirilməsi üçün əsas qrupun bir hissəsi kimi kredit riskinin tanınması, ölçülməsi və onun hesabatlılığı ilə bağlı tələblərin və məlumatların təqdim edilməsi (məsələn, Kreditlərin idarəedilməsi çərçivəsi, IFRS 9 dəyərsizləşmə);
 • Bazar riski, eyni zamanda likvidlik riskinin idarə edilməsi çərçivələrinim inkişafı və təkmilləşdirilməsi;
 • Qrup şirkətlərinin daxili stress testi maliyyə modellərinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dəstək;
 • Reytinq modelləri (PD) və LGD/EAD ölçüləri, habelə onların vaxtlı-vaxtında kalibrasiyası da daxil olmaqla
  Kredit Ölçmə Çərçivəsinə əsas təkmilləşdirməsinə dəstək;
 • Pərakəndə satış təminatı, KOBİ təminatı , ipoteka təminatı və digər kredit portfel modellərinin təkmilləşdirilməsi;
 • Qrup banklarının ticarət və bank portfelinin bazar riskinin ölçülməsi üçün risk modellərinin və alətlərinin hazırlanması;
 • Bankın likvidlik riskinin idarə edilməsi sisteminin qiymətləndirilməsi, o cümlədən qrupun şirkətlərinin məruz qaldığı əsas likvidlik və maliyyə risklərinin müəyyən edilməsi;
 • ICAAP modellərinin hazırlanmasında qrup şirkətlərinə dəstək;
 • Maliyyə risklərinin qarşısının alınması və azaldılması üçün qabaqlayıcı və düzəldici tədbirlərə dair fəal şəkildə tövsiyyələrin verilməsi;
 • Siyasət və prosedurların qəbul edilməsini, məlumatlandırılmasını və düzgün tətbiq olunmasını təmin edərək əlaqədar tərəflərin təlimatlandırılması, eyni zamanda bu istiqamətdə tövsiyyələrin verilməsi;
 • Əməliyyat riski, komplayans və reputasiya riski ilə bağlı məsələlərin və sorğuların həllində daxili və xarici maraqlı tərəflər üçün məlumat mərkəzi olaraq xidmətin göstərilməsi;
 • Qrup üzrə Risklərin idarəedilməsi Direktoruna iş funksiyası ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirməkdə dəstək;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Maliyyə/Bankçılıq və ya əlaqəli sahələrdə ən azı bakalavr dərəcəsi;
 • Müvafiq sahədə ən azı 5 il peşəkar təcrübə;
 • Güclü kommunikasiya, danışıqlar aparma və problemlərin həll edilməsi bacarıqları;
 • Güclü analitik düşünmə bacarığı və statistik biliklər;
 • MS Office (Excel, PowerPoint) proqramlarının yüksək səviyyədə biliyi;
 • R, Python və ya Tableau kimi data elmi/analitika alətləri üzrə biliklər üstünlükdür;
 • FRM və ya CFA sertifikasiyasının mövcudluğu üstünlükdür;
 • Moody’s reytinq metodologiyasına əsaslanan biznes və pərakəndə kreditlər üçün sayı kartları və reytinq modelləri kimi IFRS alətləri ilə iş təcrübəsi üstünlükdür;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mailı ünvanına göndərilməlidir;
 • Mövzu sətrində “Risklər üzrə baş analitik” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 30 sentyabr, 2022-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir;

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.