Ümumi gəlirlərinin həcmi üzrə bankların – RENKİNQİ

İndex.az Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların ümumi gəlirləri üzrə renkinqini təqdim edir.

Renkinq 2022-ci ilin 2-ci rübünün sonuna olan vəziyyəti əks etdirir.